Kontakt oss

Vintertjenester

God fremkommelighet til enhver tid

Vi utfører tjenester innen snømåking, strøing og salting og andre oppgaver innen vintervedlikehold for borettslag, sameier, offentlige bygg og næringseiendom. Vi holder veier og utearealer fri for snø og is og sørger for god adkomst og trygg ferdsel på veier, gangveier og p-plasser.

Vinteren byr på en rekke utfordringer som ikke alltid er like enkle å planlegge for. Enten man er privatkunde, borettslag, gårdeier eller sameie trenger man ofte hjelp med vintervedlikehold. Spesielt når det er snakk om uanmeldt snøfall. Med skjøtselsavtale hos oss sørger vi for at eiendommen din er fri for snø, is og hålke, slik at brukerne har en trygg og god fremkommelighet til bygget.

Vintertjenester til ethvert behov

Har du inngått en avtale om vintertjenester hos oss, kan du stole på at vi gjør jobben til alles tilfredshet og dekker alle deres behov gjennom hele vinteren. Vi følger nøye med på værmeldingen og holder høy beredskap under hele vintersesongen.

Vi tar også på oss enkeltoppdrag og kan avtale regelmessig snørydding for privatpersoner til fordelaktige priser. Ta kontakt med oss så finner vi en løsning som passer for deg!

Maskinell og manuell snørydding

Vi utfører grundig og effektiv snømåking og brøyting gjennom hele vintersesongen. Vi måker gårdsplasser, parkeringsplasser, trapper, veier, gangstier og inngangspartier for borettslag, sameier, industriområder og offentlige eiendommer. Vi tar også på oss oppdrag med snømåking av kunstgressbaner og andre idrettsanlegg.

Ved ekstremt snøfall blir det ofte store oppsamlinger av snø på eiendommen etter brøyting. Dersom det er begrenset med plass, eller om dere ønsker jevnlig fjerning av snøhauger og store brøytekanter, vil vi sørge for rask og effektiv bortkjøring av snøen.

Vi har en fleksibel maskinpark

Maskinparken vår har kjøretøy som dekker absolutt alle typer behov. I tillegg til store kjøretøy for større veier og eiendommer disponerer vi mindre maskiner, som gjør at vi er fleksible og kan måke smale gangveier mellom blokker, og foran inngangspartier og trapper. Siden vi også bruker leddstyrte maskiner, kommer vi raskt til med måkingen selv på de vanskeligste stedene. Der det har dannet seg tykk is-såle og hardpakket snø, benytter vi oss av effektive isskrapere.

Les mer om vår snømåkingstjeneste

Sefbo sørger for god fremkommelighet og trygg ferdsel til enhver tid. Det sikre valget for ditt borettslag eller sameie. Ta kontakt med oss for å avtale en gratis, uforpliktende befaring og pristilbud

Vi har både store brøytebiler og mindre måkeutstyr slik at vi kan utføre fleksibel snømåking på alt fra større veier og eiendommer til smale gangveier mellom blokker, og foran inngangspartier og trapper.

Vi har både store brøytebiler og mindre måkeutstyr slik at vi kan utføre fleksibel snømåking på alt fra større veier og eiendommer til smale gangveier mellom blokker, og foran inngangspartier og trapper.

Sikkerhet i førersetet

Rydding av snø og is handler ikke bare om fremkommelighet, men også sikkerhet. Sikkerheten er i førersetet når det kommer til alle våre vintertjenester. Ingen skal komme til skade på glattisen og man skal også kunne være trygg for fallende istapper og snø fra takene. Vi er forpliktet til å melde fra eller utbedre alle forhold som kan føre til problemer eller skade på personer eller eiendommen, selv om disse ikke er inkludert i tilsynsplanen.

Strøing og salting reduserer personskader

Våre vaktmestere strør og salter foran dører og mindre gangstier gjennom hele vintersesongen. Vi har dessuten snøskuffe, snøfreser og strøvogn i bilen. Vi utfører strøing og salting både manuelt og maskinelt på alle slags uteområder i borettslag, sameier, offentlige bygg og næringseiendom. Hos oss kan du få på plass strøgrus med tilhørende kasse som er tilgjengelig til enhver tid. Dersom det er ventet snø, salter vi i forkant og unngår dermed at snøen fryser fast.

Jevnlig strøing og salting gjennom vintersesongen er som oftest inkludert i skjøtselsavtalen vi utformer sammen med våre kunder. Det er også mulig å bestille enkeltvis strøing og salting ved spesifikt behov.

Les mer om når og hvordan vi utfører strøing og salting på deres eiendom

Fjerning av snø og istapper

Vi kan bistå med fjerning av snø og istapper på eiendommer i alle høyder og former. Bruker dere oss innen vaktmestertjenester er våre ansatte daglig på plass på deres eiendom. Da kan vi lettere bistå med overvåking av eiendommen og raskt melde fra om potensielle farer. Vi sørger for å tilkalle nødvendig bistand og utstyr, og setter opp skilt på eiendommen for å varsle beboere om faren inntil den er avverget.

Les mer om hvordan vi utfører fjerning av snø og istapper fra tak og takrenner

Med vintertjenester fra Sefbo holder vi veier og utearealer fri for snø og is og sørger for god adkomst og trygg ferdsel til enhver tid.

Med vintertjenester fra Sefbo holder vi veier og utearealer fri for snø og is og sørger for god adkomst og trygg ferdsel til enhver tid.

RELEVANTE TJENESTER

Lukk X

Kontakt oss

Send en melding
mail icon Mail oss phone icon Ring oss