Kontakt oss

Åpenhetsloven

Vår forpliktelse for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold

Denne policyen (Sefbo – Policy for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold) beskriver selskapets forpliktelse, vesentlige risikoområder, og hvordan vi i Sefbo jobber med å gjennomføre vår policy i praksis.

I Sefbos kontinuerlige arbeid for en bærekraftig og ansvarlig verdikjede er et økt fokus på arbeidsforhold og menneskerettigheter en sentral del. Konsernets policy for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold understreker ytterligere hva vi forventer av våre leverandører. Sefbo arbeider aktivt for å møte grunnleggende krav til menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter og miljø, og vi forventer det samme av våre leverandører og avtalepartnere.

Sefbo overholder relevante nasjonale og internasjonale lover, regler, forskrifter og normer i vår daglige virksomhet. Som en del av denne forpliktelsen støtter og respekterer Sefbo beskyttelsen av internasjonalt proklamerte menneskerettigheter, slik som FNs veiledende prinsipper for ansvarlig næringsliv og menneskerettigheter (UN Guiding Principles on Business and Human Rights – UNGP) og OECDs retningslinjer for ansvarlig næringsliv. 

Vi gjennomfører aktsomhetsvurderinger for å identifisere, forebygge, redusere og redegjøre for hvordan vi håndterer risiko for menneskerettighetsbrudd i vår virksomhet og vår verdikjede.

I tråd med norsk lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold (åpenhetsloven), publiserer vi vår redegjørelse om våre aktsomhetsvurderinger. Vi svarer også på informasjonskrav om våre aktsomhetsvurderinger dersom eksterne parter ber om det.

Ønsker dere ytterligere informasjon ta gjerne kontakt med oss på 22 38 38 38 eller post@sefbo.no Så legger vi med vår policy som PDF om de ønsker å laste ned denne.

Lukk X

Kontakt oss

Send en melding
mail icon Mail oss phone icon Ring oss