Kontakt oss

Vask og vedlikehold av avfallsbeholdere

Effektiv rengjøring av avfallsdunker, containere og søppelbrønner

Å ha faste rutiner på vask og vedlikehold av containere, avfallsbeholdere og søppelbrønner er viktig for både miljø og helse for beboere i borettslaget. Sefbo tar på seg alle slags oppdrag innen renhold av avfallsbeholdere i jevne mellomrom for å sørge for at vond lukt og bakterier ikke sprer seg. Enten det gjelder avfallsdunker i søppelrom, frittstående søppelhus, containere eller nedgravde avfallsbrønner, så har vi utstyret som skal til for å gjøre jobben skikkelig.

Ikke ta lett på rengjøring av søppelcontainerne deres. Går det for lang tid så kan dette både ødelegge beholderne og gjøre det vanskeligere å rengjøre de i ettertid. Sefbo tilbyr jevnlig vask og vedlikehold av avfallsdunker for å sørge for unngå vond lukt og et utrivelig miljø både ute og innvendig. Vasking og rensing av nedgravde søppelbrønner som samler opp masse slam og bakterier over tid er også en viktig del av vår tjeneste.

Vi tar på oss oppdrag for borettslag, sameier, næring og privatpersoner. Vi tilbyr vask, desinfisering og luktfjerning av:

  • Avfallsdunker
  • Avfallsrom
  • Containere
  • Komprimatorer
  • Årlig vask og service av nedgravde / semi-nedgravde avfallsbeholdere
Vasking og rensing av nedgravde søppelbrønner som samler opp masse slam og bakterier over tid er også en viktig del av vår tjeneste.

Vasking og rensing av nedgravde søppelbrønner som samler opp masse slam og bakterier over tid er også en viktig del av vår tjeneste.

Rene avfallsbeholdere er viktig for miljø og helse

Mange tenker nok at det holder med at de har ukentlig tømming av søppelcontainere i borettslaget. Men dessverre så er det slik at søppelposer beboere hiver aldri er 100% tett. Derfor renner det ut mye avfall som til slutt danner slam og bakterieflora i containere. Dette skaper både uhyggelig lukt og dårlig miljø.

Regelmessig tømming og renhold forebygger skadedyr

Jevnlig søppeltømming er viktig for at borettslaget eller sameiet ikke skal flyte over av søppel og skape et dårlig bomiljø for beboerne. Avfallsdunker som tømmes ofte vil ikke tiltrekke seg skadedyr som rotter og fugler i like stor grad da det ikke blir ansett som en pålitelig matkilde. Jevnlig vask og vedlikehold av avfallsdunkene er også viktig for å forhindre vond lukt og en bakterieflora som skaper grobunn for insekter og andre skadedyr.

Skjøtselsplanen avgjør frekvensen på tømming og renhold

Gjennom skjøtselsavtalen vil vi gjøre en vurdering på behov og frekvens på både søppeltømming og rengjøring av avfallsdunkene i deres borettslag eller sameie. Behovet varierer f.eks ut i fra hvor mange beboere det er snakk om per container. Sammen finner vi den beste løsningen for regelmessig rensing, desinfisering, og slamsuging etter behov. Da blir også jobben for de som kommer for å tømme søpla hver uke mye triveligere når det ikke renner ut en masse avfall.

Ønsker dere jevnlig renhold av avfallsdunker? Vi tar på oss oppdrag for borettslag, sameier, næring og privatpersoner.

Effektiv og grundig rengjøringsprosess

Vår mobile rengjøringsmaskin gir søppelbøttene deres en grundig og effektiv vask. Vi rengjør både innsiden og utsiden av avfallsbeholderen, deretter tørker vi avfallsbeholderne. Rengjøringen motvirker og forebygger vond lukt og etterlater avfallsdunken frisk og fin. Til slutt sprayer vi en odørfjerner som etterlater en god lukt og virker forebyggende mot insekter.

Kun miljøvennlige produkter blir brukt under prosessen. Vi har alt utstyr som trengs til jobben, inkludert egen vannforsyning. Alt avfallsvann blir tømt ut på en forsvarlig måte og alle forskrifter blir fulgt. Datablader er tilgjengelige ved forespørsel.

Vi bruker Aqtivann – fremtidens desinfisering

Ved vask brukes AqtiVann, som blir produsert i Norge og er helt uten alkohol. AqtiVann har dokumentert effekt på 99,99% av virus, bakterier, sopp, mykobakterier, sporer og alger.

Vi hjelper borettslag og sameier med bedre avfallsløsninger

Synes dere løsningen dere har i dag for avfall er uorganisert og tungvint for beboere? Vi kan hjelpe med å sette i stand søppelhus, nedgravde søppelbrønner, eller få på plass containere for kildesortering slik at det blir enkelt for beboere å tenke på miljøet når de kaster søpla. Har borettslaget gode, smarte og effektive løsninger, så blir det langt enklere å vaske og vedlikeholde avfallsbeholderne også.

Snakk med en kundebehandler hos Sefbo, så tar vi en befaring for å se på de beste og mest hensiktsmessige løsningene etter deres behov.

Har borettslaget gode, smarte og effektive løsninger, så blir det langt enklere å vaske og vedlikeholde avfallsbeholderne også.

Har borettslaget gode, smarte og effektive løsninger, så blir det langt enklere å vaske og vedlikeholde avfallsbeholderne også.

RELATERTE TJENESTER

Lukk X

Kontakt oss

Send en melding
mail icon Mail oss phone icon Ring oss