Kontakt oss

Skjøtsels- og frekvensplan

Skreddersydd vedlikeholdsplan for ditt borettslag eller sameie

Når du benytter Sefbo kan du være trygg på at du har full oversikt over hvilke oppgaver som skal utføres, og ikke minst hva du betaler for.

Skjøtsels- og frekvensplanen er vårt løfte til deg som kunde. Den inneholder en detaljert beskrivelse og oversikt over hvilke tjenester som skal utføres og hyppigheten på disse. Planen blir skreddersydd etter deres behov og definerer alt fra faste gjøremål til sesong og behovsbaserte oppgaver.

Vi kan bistå med tips og forslag til hva slags oppgaver som burde utføres og hvilken frekvens som er mest hensiktsmessig for dere. Ta kontakt med oss via kontaktskjemaet for en uforpliktende befaring og pristilbud på våre tjenester.

Behovsbasert skjøtselsplan

Alle borettslag og sameier har forskjellige behov. Dette er avhengig av en rekke faktorer, som størrelse på borettslaget, alder på bygningene, hva slags utstyr og tilbud som finnes på fellesarealene og innhold og utforming av grøntarealene. Uansett hva deres behov måtte være, har vi kompetansen og utstyret som skal til for å utføre oppdraget.

Dere bestemmer selv hva slags oppgaver vi skal utføre og til hvilken tid. Sammen med deres egen kunderådgiver definerer vi deres behov og ønsker. Kunderådgiverne våre har lang erfaring med bistand til borettslag og sameier. Vi kan bistå med tips og forslag til hva slags oppgaver som burde utføres og hvilken frekvens som er mest hensiktsmessig for dere. Sammen setter vi opp en grundig plan som dekker alle deres behov på en kostnadseffektiv måte, og gir dere full oversikt over jobben som skal gjøres i lang tid fremover.

Planen kan alltid justeres dersom det er behov for dette. Våre vaktmestere har grundige rutiner for avviksrapportering. Ved rutinemessig tilsyn av bygninger og utearealer vil de rapportere tilbake om ytterligere behov eller nødvendige tiltak. Deres kunderådgiver melder tilbake til styret om avvik og behov, og dere kan til enhver tid ta kontakt om det er behov for justering av planene i deres borettslag eller sameie. I tillegg kan vi sette opp jevnlige møter hvor planene gjennomgås slik at man er sikker på at denne fungerer tilfredsstillende for dere.

I samråd med styret setter vi opp en skreddersydd frekvensplan etter deres behov

I samråd med styret setter vi opp en skreddersydd frekvensplan etter deres behov

Frekvensplanen definerer hyppigheten på vaktmesterens arbeidsoppgaver

Hvilke oppgaver som utføres og hvor ofte defineres ut ifra frekvensplanen. Noen borettslag har behov for daglig tilsyn av eiendommen mens andre kan klare seg med et besøk noen ganger i uken eller sjeldnere.

Daglige gjøremål

De daglige gjøremålene er oppgaver som utføres hver gang vaktmesteren er på plass i deres borettslag. Dette kan typisk være oppgaver tilknyttet helse, miljø og sikkerhet. Vaktmesteren sørger for frie rømningsveier og generell orden i borettslaget. Det kan være plukking av søppel, fjerning av hensatt avfall og behovsmessig tømming av søppelkasser på fellesområdene. Eventuelle avvik som oppdages ila. det daglige arbeidet blir registrert og innrapportert.

Ukentlige oppgaver

Typiske ukentlige oppgaver er også ofte tilknyttet helse, miljø og sikkerhet. Generelt tilsyn og vedlikehold som kontroll og vedlikehold av låser, dører og dørpumper, eller tilsyn av lyspunkter med nødvendig pæreskift, er oppgaver som ofte utføres på ukentlig basis. Regelmessig renhold utføres av egne renholdere, men hyppigheten på dette defineres også av frekvensplanen.

Månedlige oppgaver

Hvilke oppgaver som defineres som månedlige gjøremål er svært avhengig av borettslaget eller sameiets behov og ønsker. Dersom man er et stort borettslag med mange bygninger og fellesarealer med omfattende tilbud til beboerne, er det kanskje behov for mer regelmessig tilsyn og vedlikehold. Noen borettslag og sameier kan skilte med omfattende tilbud på fellesområder og utearealer. Våre vaktmestere sørger for inspeksjon og vedlikehold av lekeplasser og lekeapparater slik at barna i borettslaget kan leke trygt og uten bekymringer for foreldrene.

Nyere bygninger har ofte også omfattende tekniske installasjoner som krever tilsyn. De eldre bygningene har kanskje eldre tekniske anlegg, men desto mer behov for kontroll og vedlikehold for å unngå store reparasjon- og utskiftningskostnader. Våre vaktmestere vil ut ifra frekvensplanen utføre tilsyn- og inspeksjonsrunder for å kontrollere de tekniske anleggene. Vaktmesterne har lang erfaring med kontroll og vedlikehold av elektriske anlegg, heissystemer, ventilasjon, varmeanlegg og vann- og avløp. Vi kan utføre de aller fleste reparasjons- og vedlikeholdsoppgaver, men har også samarbeidspartnere innen en rekke håndverk som kan kalles inn ved behov.

Skulle det være behov for øyeblikkelig hjelp har vi 24-timers vakttelefon. Vår vakt kan tilkalle nødvendig faghjelp og rykker selv ut på kort varsel for å begrense skade ved lekkasjer eller bistå i situasjoner med fare for skader på personer eller materiell.

Sesong- og behovsbaserte oppgaver

Flere av tjenestene vi leverer til våre kunder er sesong- og behovsbaserte oppgaver, men det er viktig at også disse blir definert i frekvensplanen.  I sommersesongen er vedlikehold av grøntarealene en av våre viktigste oppgaver for å bidra til et godt miljø i borettslaget. Tilsvarende er snørydding en viktig del av arbeidet i vintersesongen. Da sørger vi for god fremkommelighet og trygg ferdsel for borettslagets beboere. På høsten forbereder vi utearealene til vinteren ved å fjerne løv fra plen og takrenner og sørger for at varme- og ventilasjonsanlegg fungerer som det skal. På våren feier vi veier, fortau og garasjeanlegg for å gjøre klar til sommersesongen. Uansett hva dere har behov for så er vi der for å hjelpe dere.

RELATERTE TJENESTER

Lukk X

Kontakt oss

Send en melding
mail icon Mail oss phone icon Ring oss