Kontakt oss

Montering & vedlikehold av dør- og låsesystemer

Vi tar ansvaret for drift og vedlikehold av deres dør- og låsesystemer

Uansett hva slags dør- og låsesystem dere benytter i deres borettslag eller sameie i dag har vi kompetansen til å drifte, reparere og montere alt utstyr. Våre vaktmestere vil gjennom rutinemessig inspeksjon og vedlikehold sørge for at alle systemer fungerer som det skal. Dersom noe må byttes vil vi innrapportere og skaffe tilveie nødvendig materiell og utføre reparasjon raskt og effektivt.

Enten deres borettslag benytter tradisjonelle dører og nøkkelsystemer, til dørautomatikk eller elektroniske låsesystemer, har vi kompetansen til å montere, drifte og vedlikeholde systemene. Vi har gode digitale løsninger slik at beboerne enkelt og trygt kan bestille nøkler ved behov. Vi ordner med utskifting av låsekasser, rekvirering av systemnøkler eller utstedelse av elektroniske kort og brikker til adgangskontroll. Vi kan hjelpe dere uansett hva slags systemer dere bruker i dag.

Montering av moderne låsesystemer

De fleste borettslag og sameier har fortsatt mekaniske låsesystemer. Dersom dere har investert i en løsning med systemnøkler eller andre mekaniske låsesystemer vil vi bistå med å drifte og vedlikeholde disse. Samtidig er det viktig å påpeke at dette er en mer kostbar løsning som er både tungvint og upraktisk i forhold til hva som er tilgjengelig på markedet i dag. Med dagens teknologi så trenger du ikke tenke på om du mister nøkkelen, låner den ut til håndverkere, eller familie og venner. Du velger selv hvem som får tilgang, og hva de får tilgang til. Dersom låsesystemet dere bruker i dag er gammelt og ikke tilstrekkelig sikkert for beboerne kan det være hensiktsmessig å vurdere å investere i ett nytt låsesystem.

Vi kan bistå med prosjektering av nye dør- og låsesystemer slik at dere får en god investering som lønner seg i lang tid fremover. Vi ordner med alt fra planlegging til drifting av systemene og sørger for at dere får en lettvinn, praktisk og ikke minst sikker adgangskontroll i deres borettslag eller sameie.

Har dere ønske om å oppgradere til elektronisk adgangskontroll? Vi er forhandler av Defigo, et enkelt, moderne og sikkert adgangssystem som passer perfekt for borettslag og sameier. Kontakt oss for et uforpliktende tilbud.

Fordeler og ulemper med systemnøkler

Systemnøkler har lenge vært bransjestandarden for låssystemer i borettslag og sameier. I sin tid så var dette en praktisk løsning hvor du trengte kun en nøkkel til inngangsdør, fellesarealer og boder. Det er også mulig å produsere nøkler med ulike tilganger for forbedret sikkerhet. Alle nøkler var patentert og registrert for å sikre at nøklene ikke kunne bli kopiert hos en låsesmed uten godkjenning fra eier. Et patentert låsesystem er uten tvil en langt sikrere løsning enn en ikke-patentert løsning. Selv om låsene i seg selv er like sikre kan hvem som helst kopiere og distribuere nøkler ved en ikke-patentert løsning.  Allikevel er det mange ulemper med alt av låser som innebærer at man kan vri nøkkelen rundt i en sylinder. Nøkler kan på ett eller annet tidspunkt komme på avveie.

Nøkler på avveie er en kostbar sikkerhetsrisiko

Dersom systemnøkler kommer på avveie, så er det en omfattende prosess med å få ordnet med nye nøkler. Man må bestille en ny nøkkel hos en lisensiert låsesmed og samtidig dokumentere at man har eierskap til låsesystemet og riktig systemnummer. Dette gjøres som regel gjennom en rekvirent som er valgt ut av styret. Dersom vi drifter låsesystemet i deres borettslag eller sameie vil vi fungere som deres rekvirent og vil til enhver tid ha full oversikt over hvor mange nøkler som er filt opp og hvem som besitter disse.

Dersom man mister en systemnøkkel er det alltid sikkerhetshensyn som må vurderes. Det er viktig at man innrapporterer tap av nøkkel umiddelbart til styret, eller via Sefbo sine digitale systemer. Dette slik at det kan gjøres en vurdering på om låsekasser, sylindre eller hele låsesystemer må skiftes ut. Da sier det seg selv at tap av fysiske nøkler kan bli svært kostbart. Over tid kan det være mange nøkler som kommer på avveie i borettslag og sameier. Mange mennesker kan ha flyttet inn og ut og nøkler kan ha blitt med på flyttelasset. De kan ha blitt lånt ut til familie, venner, blitt mistet eller ikke returnert. Etter hvert vil det være et ukjent antall personer med tilgang til garasjeanlegg, boder, oppganger og boliger. Dette svekker sikkerheten på eiendommen og minsker trygghetsfølelsen for beboerne.

Begrenset varighet på patenterte låsesystemer

Et patentert låsesystem er uten tvil tryggere enn et ikke-patentert system, men det er begrenset varighet på patentet. Dette varer normalt sett i 15 år med mulighet for 5 års forlengelse. Dette betyr at låsesystemene er sikret mot kopiering av uvedkommende i 20 år. Når patentet er utløpt kan systemnøklene kopieres fritt, noe som svekker sikkerheten betraktelig. Da vil det uansett være nødvendig med utskifting av nøkler og låser.

Hvorfor investere i et elektronisk låsesystem?

Dersom sikkerheten i deres borettslag eller sameie er betraktelig svekket som følge av eldre låsesystemer og tapte nøkler kan det være lurt å vurdere et nytt låsesystem. I dag finnes det heldigvis langt enklere og mindre kostbare løsninger over tid hvor du kan droppe den fysiske nøkkelen helt, eller får en kombinasjon. Ved elektroniske låsesystemer slipper man å vurdere utskiftning av låser ved tap av nøkler. Den digitale nøkkelen kan enkelt programmeres ut fra systemet og nye kan utstedes. Kostnadene tilknyttet kopiering av nøkler eller utskiftning av låsekasser og sylindre er borte, og sikkerheten er betydelig forbedret ved å forhindre misbruk fra uvedkommende. 

Hvordan fungerer elektroniske låser?

Det finnes forskjellige elektroniske låsesystemer. Felles for de fleste er at de betjenes med en app eller trådløs brikke som kan programmeres til å få tilgang til visse områder på bygget. Beboerens lås kan for eksempel begrenses til inngangen i fellesarealer, sin egen inngangsdør, garasjeanlegg og boder. Alle beboere kan igjen begrense tilgangen på bestemte områder om de trenger å låne ut nøkkelen.

La oss si at de vil gi tilgang til rørleggeren inn i hovedleiligheten, men vil begrense tilgang til andre områder som fellesarealer og garasjeanlegg. Dette er fullt mulig med dagens teknologi uten en masse arbeid for å få dette til. Enkelte låesystemer har også kodelås slik at man enkelt kan lage midlertidige koder til vaskehjelp, elektrikere eller andre håndverkere. Man slipper da også å være tilstede for å låse vedkommende inn og ut, noe som kan gjøre hverdagen betraktelig enklere for alle parter.

Man kan også sette opp nøkkelsystemer som kombinerer brikker og apper med en fysisk nøkkel som en ekstra sikkerhet om telefon eller brikke svikter. 

Vi organiserer alt for deg

Har du planer om å skifte ut låsesystemer, så har vi tilgang til de fleste løsninger som er tilgjengelig på markedet i dag. Sammen så finner vi den løsninger som passer best for deg og ditt budsjett. Har dere et stort sameie som bør øke sikkerheten og har mange nøkler på avveie hvert eneste år, så er vi sikre på at dere vil få langt mindre arbeid og fremtidige kostnader med et elektronisk låsesystem. 

Sefbo er en totalleverandør av lås- og porttelefonsystemer og tar oss av alt det formelle ved anbud og innkjøp av nye låssystemer som passer best for ditt borettslag. Ta kontakt med din kunderådgiver hos oss i dag, så får du vite mer om hvilke løsninger som er tilgjengelig for å spare deg både tid, penger, og bekymringer rundt sikkerheten i ditt borettslag. Vi ønsker at deres beboere skal føle at adgangskontrollen i deres borettslag er enkel, praktisk og ikke minst sikker.

Sefbo er forhandler av Defigo, en komplett løsning for adgangskontroll til borettslag og sameier. Vi hjelper dere med hele prosessen fra bestilling til montering, drift og vedlikehold.

Montering og vedlikehold av dørpumper

I tillegg til systemer for adgangskontroll sørger vi for montering, service og vedlikehold av både ny og eksisterende dørautomatikk i deres borettslag eller sameie. Dørpumper blir hyppig i bruk ila. dagen og er utsatt for slitasje. For å minimere kostnadene kreves det rutinemessig vedlikehold og service. Våre vaktmestere vil ved jevnlig inspeksjon sørge for at alle dør- og låsesystemer fungerer som det skal. Eventuelle avvik rapporteres og vi ordner med reparasjon, bestilling av nye deler og montering.

Berøringsfri døråpner

I sammenheng med koronaepidemien er det stort fokus på hygiene og smittevernstiltak. Våre renholdere sørger for grundig smittevask og desinfeksjon av fellesområder. Dette innebærer grundig vask og desinfeksjon av overflater som berøres hyppig i løpet av en dag. Håndtaket til døren til inngangspartiet i borettslaget kan være en farlig smittekilde. En dør som er utstyrt med dørautomatikk er ofte brukt sammen med en albuebryter. Denne kan bidra med å forhindre noe smitte, men vil også berøres hyppig. Et godt tiltak for å forhindre spredning av bakterier og virus i tilknytning til inngangsdøren i borettslaget kan være å installere en berøringsfri døråpner.

En berøringsfri døråpner kan være et berøringsfritt punkt eller en sensor som gjør at døren åpnes automatisk uten noen berøring. Vi har forskjellige typer berøringsfrie døråpnere tilgjengelig. Det kan for eksempel være en sensor som plasseres på veggen som reagerer på bevegelse 10-50 cm unna. Disse fungerer utmerket til alle dører som er utstyrt med dørautomatikk. Du kan enkelt sveipe hånda foran sensoren for at døren åpnes automatisk. For dører med svært høy trafikk kan man vurdere en radar, lik de man ser i butikker. Da åpnes døren automatisk når man kommer innenfor rekkevidde.

 

RELATERTE TJENESTER

Lukk X

Kontakt oss

Send en melding
mail icon Mail oss phone icon Ring oss