Sefbo Forvaltning AS – Avd. Vestlandet og Sørlandet

En enklere hverdag og ryddig økonomi

Vi har som mål å være “styrets beste venn.” Gjennom smarte digitale løsninger, høy faglig kompetanse og et bredt utvalg av tjenester, forenkler vi driften av deres boligselskap og sørger for en bedre hverdag for både styret og beboerne.

Som deres forvalter vil vi være deres profesjonelle ressurs og bistå med alle oppgavene i den daglige driften. Våre forvaltere har lang erfaring og kompetanse innen drift og styrearbeid for boligselskaper, og kan gi dere den innsikten dere trenger for å ta gode avgjørelser i selv de mest kompliserte sakene.

Forretningsførsel er kanskje den viktigste oppgaven vi gjør for våre kunder. Mange boligselskaper velger å benytte seg av ekstern hjelp til dette. Det krever ofte mye tid og faglig kompetanse som boligselskapene kanskje ikke har internt.

Boligselskaper er på mange måter som en bedrift. Man må hele tiden sørge for en god og ryddig økonomi, ta veloverveide valg, og sørge for at alt håndteres etter gjeldende regelverk. Det er et stort ansvar, derfor kan det være nyttig med en samarbeidspartner med god erfaring og kompetanse innen forretningsførsel.

Med oss som deres forretningsfører får dere profesjonell bistand til alt innen drift og administrasjon av boligselskapet. En stor del av dette er den økonomiske delen, hvor vi står for budsjettering, regnskap og innkreving av felleskostnader. Vi bistår også i alle saker rundt praktisk drift og hjelper dere med å følge opp vedlikeholdsplaner, leverandøravtaler mm. Styret har også et formelt ansvar knyttet til HMS og internkontroll. Vi bistår med å følge opp dette ansvaret og alle andre forpliktelser et styre har i den daglige driften. Med oss som deres ressurs, gjør vi styrehverdagen enklere, ryddigere og mer effektiv.

Tjenester

Vi tilbyr

Lukk X

Kontakt oss

Send en melding
mail icon Mail oss phone icon Ring oss