Kontakt oss

Forretningsførsel

Deres profesjonelle partner innen drift og økonomistyring

Den daglige driften av et borettslag eller sameie kan ofte ta mye tid for styreleder og styremedlemmene. Det er mye man skal ha oversikt og kontroll på, uansett om det er snakk om økonomistyring eller inngåelse av avtaler for vedlikeholdsprosjekter. Med forretningsførsel fra Sefbo vil dere kunne få profesjonell hjelp til å drifte deres borettslag eller sameie. Med vår vår faglige kompetanse er vi en god ressurs for styret. Vi sørger for at jobben blir gjort, og at eierne føler at de blir forvaltet på en god og trygg måte.

Mange borettslag og sameier benytter seg av ekstern hjelp til forretningsførsel av sitt boligselskap. Dette er fordi det krever mye tid å drifte, og det er mange ting man skal holde styr på. Mange av ansvarsområdene krever også en faglig kompetanse og en profesjonell erfaring som borettslaget ikke alltid har internt.

Med en forretningsfører fra Sebfo vil dere kunne bruke tiden på det dere ønsker, og vi vil ta jobben med å drifte borettslaget eller sameiet for dere. Vi vil ta kontakt med leverandører, inngå best mulig avtaler og generelt ta oss av den daglige driften og økonomien – med alt det medfører.

Vi tilpasser våre tjenester basert på sameiet eller borettslagets organisasjonsform og behov. Ta kontakt for et uforpliktende tilbud om hva vi kan tilby akkurat dere.

Sefbo gjør styrehverdagen enklere. Med vår kompetanse sørger vi for forsvarlig drift og forvaltning av deres boligselskap

Sefbo gjør styrehverdagen enklere. Med vår kompetanse sørger vi for forsvarlig drift og forvaltning av deres boligselskap

Hva er forretningsførsel?

Når vi snakker forretningsførsel for et borettslag eller sameie, så snakker vi om at dere som boligselskap leier inn en ekstern partner som vil stå for en rekke praktiske ting i den daglige driften og administrasjonen av forretningen. En stor del av dette er den økonomiske delen, hvor man står for budsjettering og regnskap. I tillegg vil en forretningsfører også stå for en sømløs drift av boligselskapet, og opprettholder avtaler rundt renhold, vaktmesterskap og en rekke andre administrative oppgaver.

Ved å benytte dere av Sefbo som partner når det kommer til forretningsførsel, vil dere kunne være trygge på å få en forretningsfører med en faglig og profesjonell bakgrunn innenfor sitt fagfelt. Dere vil derfor kunne stole på at borettslaget eller sameiet blir driftet på en økonomisk sunn måte, og at alle nødvendige ting blir tatt hånd om når det skal.

Hvorfor velge forretningsførsel fra Sefbo?

Vi i Sefbo ønsker å tilby alt dere i et borettslag eller sameie måtte ha bruk for hjelp til, uansett om det handler om regnskapsførsel, innkreving av felleskostnader og prosjektadministrasjon eller vaktmestertjenester og vedlikehold av deres eiendom. Av den grunn besitter vi i Sefbo et stort og bredt spekter av kompetanse innenfor en rekke fagfelt.

Med andre ord har vi bred og god erfaring innen det å drive borettslag og sameier. Alle våre forretningsførere innehar en sterk faglig kompetanse, og vil kunne drifte deres forretning på best mulig måte. Gjennom oss har man dermed også tilgang til en rekke andre tjenester, og våre forretningsførere vil alltid vite hvem og hvor man skal ta kontakt for å få utført alt fra vaktmestertjenester til juridisk bistand.

Det er i tillegg helt opp til dere hvor mye forretningsførsel dere ønsker å sette ut eksternt til oss i Sefbo, og hvor mye dere ønsker å ta dere av selv. Dere kan gjennom oss leie en forretningsfører som tar seg av alt av daglig drift, eller så kan dere leie inn bistand til enkelte prosjekter eller deler av driften. Vi er her for å hjelpe dere med akkurat det dere måtte ha behov for, og kan derfor lage en skreddersydd løsning basert på deres behov og ønsker.

Deres egne styrerådgiver

Når dere inngår et samarbeid med oss vil dere få deres egen kunderådgiver som bistår tett med alt dere har behov for hjelp til. Som totalleverandør av tjenester til borettslag og sameier har vi bred erfaring i hva det vil si å drifte et boligselskap. Våre rådgivere besitter sterk faglig kompetanse, nettopp innen forretningsførsel, styreledelse og drift av borettslag og sameier. Vi ønsker at vår kompetanse skal være styrets viktigste ressurs.

Forhandle frem de beste vilkårene på lån, forsikring og kollektivavtaler

Når dere inngår et samarbeid med oss om forvaltning av deres borettslag/sameie vil dere ha tilgang til meget fordelaktige avtaler hos våre selskaper. Vi kan også bistå med å forhandle frem avtaler fra andre leverandører og tilbydere av lån, forsikring og kollektivavtaler. Vi har mange kunder i vår portefølje og dermed gode forutsetninger for å forhandle frem svært gunstige avtaler. Vi sørger for å forhandle frem de beste vilkårene på lån, og den riktige dekningen for deres borettslag eller sameie.

Våre rådgivere besitter sterk faglig kompetanse, nettopp innen forretningsførsel, styreledelse og drift av borettslag og sameier.

Våre rådgivere besitter sterk faglig kompetanse, nettopp innen forretningsførsel, styreledelse og drift av borettslag og sameier.

Sefbo gjør drift av borettslag og sameie enklere

Vi i Sefbo vet at det å sitte som styreleder eller styremedlem i et borettslag ofte kan være overveldende, og at man ikke alltid vet hvordan man drifter forretningen på best mulig måte. Et borettslag eller sameie er på mange måter som en bedrift. Uansett om man er en stor eller mindre forretning så er det en rekke ansvarsområder som skal håndteres.

Som medlem av styret i et borettslag har man ansvar for at forretningen driftes forsvarlig på vegne av beboerne. Man må hele tiden sørge for en god og ryddig økonomi, ta veloverveide valg, og sørge for at alt håndteres etter kommunale og nasjonale lover og regler. Det er et stort ansvar, og derfor kan det være nyttig med en samarbeidspartner med god erfaring og kompetanse innen forretningsførsel. Ved å bistå våre kunder med alle sider av den daglige driften, og i tillegg kunne tilby alle tjenester dere måtte ha behov for, gjør vi driften av deres boligselskap mye enklere.

Ta kontakt med oss for en uforpliktende prat om hva vi kan tilby nettopp deres boligselskap. Vi skreddersyr våre tjenester basert på deres behov, slik at dere kan få et tilbud på akkurat det dere ønsker bistand til.

Hva kan vi hjelpe dere med?

Som forretningsfører for deres boligselskap vil vi hjelpe dere med den daglige driften. Vi sørger for å kreve inn felleskostnader fra beboere og sørger for at eiendommen følger fastsatte vedlikeholdsplaner. Vi tar oss av de administrative oppgavene, og vi kan også hjelpe med å innhente avtaler, leverandører og forsikringer til boligselskapet. Vi besitter et stort nettverk, og vil derfor alltid vite hvem man skal kontakte for best mulig avtaler.

Regnskapsførsel

 • Daglige oppdateringer
 • Elektronisk fakturamottak
 • Rapportering
 • Årsavslutning
 • Rapportering til offentlige etater

 Økonomistyring

 • Utarbeide driftsbudsjett slik at boligselskapet har en trygg likviditet
 • Administrasjon av individuell nedbetaling av fellesgjeld (IN) for boligselskap

 Felleskostnader

 • Innkreving og oppfølging av felleskostnader

 Lån

 • Innhenting av lånetilbud og administrering av lån
 • Utarbeide lånesøknader for sameier og borettslag

Strøm og vann avregning

 • Vi avregner en gang i året fellesinnkjøp av strøm/vann – samt avregning ved eierskifter

Eierskifter

 • Vi er leverandør i Ambita (Infoland) angående eierskifter
 • Vi sørger for avregning av felleskostnader og oppdatering over eiere ved eierskifter

Årsmøter og Generalforsamlinger

 • Vi bistår med planlegging og gjennomføring av Årsmøter og Generalforsamlinger (Innkallelse – rapporter – gjennomføring)

Utbetaling av styrehonorar og lønn

 • Innberetning til offentlige etater

Digitale tjenester

 • Elektronisk signering med bankID (kontrakter – regnskap o.l)
 • ON Flow – web basert godkjenning av fakturaer og utlegg/diverse bilag
 • PORTAL-ON Portal – Webbasert Styre- og Beboerportal

Hvordan kan vi hjelpe dere best mulig? Ta kontakt med oss for en utforpliktende prat om deres behov innen drift og vedlikehold, økonomistyring og forretningsførsel.

RELATERTE TJENESTER

Lukk X

Kontakt oss

Send en melding
mail icon Mail oss phone icon Ring oss