Kontakt oss

HMS & Brannvern

Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i borettslaget

HMS og brannvern er en viktig del av arbeidet vi gjør for våre kunder. HMS-arbeid er lovpålagt gjennom forskrift om systematisk helse, miljø og sikkerhetsarbeid i virksomheter og boligselskaper. Styret i boligselskapet har et ansvar for å gjennomføre tiltak for å hindre ulykker og uønskede hendelser.

Borettslagets egne kunderådgiver er til enhver tid tilgjengelig for å bistå med alt av styrearbeid. Når det gjelder helse, miljø og sikkerhet har våre rådgivere lang erfaring og kompetanse til å planlegge og utarbeide HMS-tiltak for borettslag og sameier. Vi utfører risikoanalyser og hjelper med å kartlegge hvilke ulykker og uønskede hendelser som kan inntreffe, slik kan man på best mulig måte gjennomføre tiltak for å forhindre de. Dersom uhellet allikevel skulle være ute, vil dere ha gode rutiner og retningslinjer på plass for å kunne håndtere disse på best mulig måte.

Som kunde av oss får dere tilgang på digitale løsninger med ferdig oppsatt HMS-system som tilfredsstiller krav til dokumentasjon av HMS arbeid for borettslag og sameier. Les mer om hvordan vi kan forenkle hverdagen med nyttige digitale verktøy.

Våre rådgivere lang erfaring og kompetanse til å planlegge og utarbeide HMS-tiltak for borettslag og sameier.

Våre rådgivere lang erfaring og kompetanse til å planlegge og utarbeide HMS-tiltak for borettslag og sameier.

Fokus på brannvern og sikring

Alle borettslag og sameier skal ha god og pålitelig brannsikring både i boenhetene og i fellesareal. Sefbo tar sikkerheten på alvor og kan bistå med å systematisere brannvernsarbeidet. Med vår hjelp kan dere sørge for forskriftsmessig gode og trygge boforhold i deres borettslag eller sameie. Våre vaktmestere kjenner deres eiendom og følger med på hva som skjer i borettslaget. På denne måten har vi ofte et bedre utgangspunkt for målrettet brannsikring enn eksterne leverandører.

Med gode rutinemessige inspeksjoner og kontroller sørger vi for å rapportere og utbedre avvik etter hvert som de oppdages. Livsviktige oppgaver som branntetting, kontroll, rapportering av brannfarlige forhold, inspeksjon og test av røykvarslere og brannslukningsapparater har førsteprioritet hos oss. Vi utfører også rutinemessig kontroll av brannvarslingsanlegg, brannslanger, styringsskap, rømningsveier, nødlys og brannslukningsapparater på våre inspeksjonsrunder.

Utstyr til brannsikring

Hver eneste boenhet skal ha minst én røykvarsler i hver etasje, og du skal tydelig kunne høre varselsignalet. Det betyr at du helst ikke skal ha mer enn én dør mellom røykvarsler og soverom eller oppholdsrom. Videre skal du ha et godt sikret brannalarmanlegg. Det betyr at beboere i bygninger med flere enheter blir varslet dersom det brenner i fellesområder eller hos naboer. Har du store loft og kjellere kan det være hensiktsmessig med en røykdetektor.

Brannskiller er en viktig del av boligen og kan bety forskjellen mellom liv og død. Disse sørger for at brannen ikke sprer seg videre i løpet av fastsatt tid. Dette er ifølge Brannvesenet på 30-60 minutter. Brannvesenet opplyser at noen av de viktigste grunnene til spredning er:

  • At gjennomføringer av kabler og rør ikke er tettet
  • Dører er ikke skikkelig lukket eller tettet
  • Det er ikke brukt godkjente materialer i vegger og dører
  • Spredning via ventilasjonskanaler i anlegg som ikke er i drift.

Styret har ansvaret for å kontrollere brannskillene. Dette er en jobb vi selvsagt bistår med slik at dere til enhver tid vet at alt er i forskriftsmessig stand. Sefbo er sertifisert innenfor branntetting og kan bistå med korrekt montering av branndører og skiller. Vi tilbyr også alt utstyret dere trenger for moderne og forskriftsmessig brannvern og sikring av alle bygninger og boenheter i boligselskapet.

Sefbo tar sikkerheten på alvor og kan bistå med å systematisere brannvernsarbeidet. Ta kontakt med oss for å finne ut mer om hvordan vi kan bistå deres borettslag. Vi kommer gjerne på en uforpliktende befaring.

Kontroll og service av brannslukningsutstyr

For å kunne håndtere brannvern på en god og kostnadseffektiv måte for våre kunder, har vi utviklet en egen avdeling med spesialkompetanse på brannvern. Vi har verksted og serviceteknikere som er godkjent gjennom Rådet for Vedlikehold av Brannslukkingsmateriell (rvb.no). Med en serviceavtale hos oss har dere en partner som kan bistå med alle deres behov innen brannvern. Vi hjelper dere med alt fra rådgivning om valg av det mest hensiktsmessige utstyret, til kontroll, service, reparasjon og påfylling av brannslukningsapparater.

Les mer om kontroll og service av brannslukkingsapparater

HMS kontroll av utemiljø og lekeplasser

Det er viktig at barna har fine og trygge uteområder i fellesarealet. Det er styrets ansvar at lekeplassen fungerer optimalt. Det betyr også at styret kan stilles til ansvar om noen skulle bli skadet dersom HMS-reglene ikke er fulgt til punkt og prikke.

Stadig flere borettslag og sameier ber om hjelp for å sikre at alle HMS-krav er fulgt på lekeplassen. Som eier av plassen er man ansvarlig, og konsekvensene kan i verste fall bli fatale ved seriøse avvik. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap stiller høye krav til sikkerheten gjennom regelverket i produktkontrolloven, lekeplassutstyrsforskriften og internkontrollforskriften.

Sefbo er opptatt av deres sikkerhet og utfører rutinemessig visuell kontroll av lekeplasser og melder fra og utbedrer synlige uregelmessigheter. Vi har god erfaring med å lage trygge og sikre lekeplasser og våre håndverkere kan selvfølgelig bistå med oppføring av nye apparater og utstyr. Våre landskapsarkitekter kan også bistå med planlegging og utforming av nye lekeplasser og andre installasjoner som borettslaget ønsker oppført på sine fellesområder.

RELATERTE TJENESTER

Lukk X

Kontakt oss

Send en melding
mail icon Mail oss phone icon Ring oss