Kontakt oss

Boligforvaltning

En enklere hverdag og ryddig økonomi

Med boligforvaltning fra Sefbo vil styrehverdagen i deres borettslag eller sameie bli enklere, ryddigere og mer effektiv. Vi bistår styret med de viktige oppgavene i den daglige driften og sørger for at dere har full kontroll på regnskap og økonomi

Et styre har et stort ansvar på vegne av beboerne og det kan til tider være en svært krevende oppgave. Som deres boligforvalter ønsker vi å være deres profesjonelle ressurs. Vi vil gi dere den innsikten dere trenger for å ta gode avgjørelser i selv de mest kompliserte sakene – alt slik at dere kan føle dere tryggere i deres styrehverdag.

Boligforvaltning gjort enkelt

Forvaltning handler om å ta vare på, eller administrere ressurser og verdier. Det er akkurat det vi gjør for våre kunder. Vi bistår borettslag og sameier med å få full kontroll på drift, forretningsførsel og styrearbeid. Hos oss kan dere til enhver tid føle dere trygge på at dere blir forvaltet på en god måte. Vi sørger for at boligselskapet følger lover og forskrifter, og at dere til enhver tid har en oversiktlig og ryddig økonomi.

Som deres partner innen boligforvaltning bistår vi styret med å få full kontroll på økonomi, forretningsførsel og styrearbeid. Vi ønsker at din hverdag som styreleder, styremedlem eller eier skal være så enkel og oversiktlig som mulig.

Hvordan kan vi gjøre hverdagen deres enklere?

Som deres boligforvalter er det mange måter vi kan gjøre hverdagen deres enklere på. En av de viktigste er kanskje nettopp det at hos oss trenger dere kun å forholde dere til en leverandør, uansett hva slags bistand dere trenger. I samråd med styret kan vi planlegge, koordinere og iverksette alle slags prosjekter. Våre medarbeidere står klare til å hjelpe enten det er snakk om vedlikeholdsarbeidregelmessig renhold eller utarbeidelse av budsjett og regnskap. Vi er deres partner for å ivareta deres interesser. Vi sørger for at alt arbeid utføres forsvarlig, i henhold til gjeldende regler og forskrifter, og innenfor deres rammer og budsjett.

Våre styrerådgivere vil tilføre styret faglig kunnskap og kan gi gode råd og bistand i daglig drift, prosjekter og konflikter.

Våre styrerådgivere vil tilføre styret faglig kunnskap og kan gi gode råd og bistand i daglig drift, prosjekter og konflikter.

En fast kontakt for all bistand styret trenger

Når dere inngår et samarbeid med oss vil dere få deres egen kunderådgiver som bistår tett med alt dere har behov for hjelp til. Som totalleverandør av tjenester til borettslag og sameier har vi bred erfaring i hva det vil si å drifte et boligselskap. Våre rådgivere besitter sterk faglig kompetanse, nettopp innen forretningsførsel, styreledelse og drift av borettslag og sameier. Vi ønsker at vår kompetanse skal være styrets viktigste ressurs.

I hvor stor grad vår rådgiver skal være involvert avhenger av styrets ønsker og behov. Som regel er vi involvert i alt fra regnskap og administrasjon til praktisk drift. Vi deltar på en del av styremøtene samt på årsmøter og generalforsamling. Vi bistår ved prisinnhenting og forhandlinger med eksterne leverandører. Dersom det er behov for juridisk bistand henter vi inn nødvendig kompetanse innenfor rett felt. Mulighetene er mange, og våre rådgivere står klare til å ta imot alle spørsmål dere måtte ha.

Les mer om hva hvordan våre rådgivere kan bistå styret i deres borettslag eller sameie

Hva er digital boligforvaltning?

Digital boligforvaltning handler om å benytte digitale ressurser for å forenkle ulike prosesser innen forvaltningen av eiendommen. En slik forenkling fører ofte til økt effektivitet, oversikt og kontroll over eiendommens verdier og ressurser. Det sikrer bedre kommunikasjon og tilgjengelighet til ulike prosesser, avtaler og rutiner, og bidrar til reduserte kostnader og tidsbruk innad i boligselskapet. Ikke minst fører en digital forvaltning av eiendommen til at styret opplever å ha god kontroll på styrearbeidet. Beboerne opplever å bo i et velstyrt borettslag eller sameie, hvor de får tilstrekkelig informasjon og enkelt får kontakt med styret eller eksterne ressurser ved behov.

Sefbo er et moderne og fremtidsrettet konsern som er opptatt av å gjøre hverdagen bedre for våre kunder. Kommunikasjon og effektiv dokumentflyt på tvers av styret, beboere og eksterne partnere er svært viktig. Derfor har vi også et sterkt fokus på digitale løsninger som kommer kundene våre til gode. Vi benytter oss av en rekke praktiske digitale løsninger og jobber stadig med å utvikle nye. Ved å benytte dere av våre tjenester vil dere få tilgang til løsninger som forenkler hverdagen for både styret og beboerne.

Vi har sterkt fokus på å benytte og videreutvikle digitale løsninger som forenkler hverdagen til våre kunder

Vi har sterkt fokus på å benytte og videreutvikle digitale løsninger som forenkler hverdagen til våre kunder

Forretningsførsel og økonomistyring for borettslag og sameier

Mange boligselskaper benytter seg av ekstern hjelp til forretningsførsel. Dette fordi det ofte krever mye tid og faglig kompetanse som boligselskapene ikke alltid har internt. Man må hele tiden sørge for en god og ryddig økonomi på vegne av beboerne. Man må ta veloverveide valg, og sørge for at alt håndteres etter gjeldende regelverk. Det er et stort ansvar å ha, spesielt om man ikke har erfaring fra før. Derfor kan det være nyttig med en samarbeidspartner med god erfaring og kompetanse innen forretningsførsel.

Hva kan vi gjøre som deres forretningsfører?

Ved å bruke oss som deres forretningsfører vil dere kunne få profesjonell hjelp til å ta hånd om alt innen daglig drift og administrasjon av deres boligselskap. Vi passer på at dere til enhver tid overholder alle tidsfrister, lover og forskrifter. Gjennom en god dialog, vil dere som styre alltid ha det økonomiske overblikket som skal til for å kunne ta gode avgjørelser på vegne av beboere og eiere.

Vi vil være en viktig partner for styret og bistå i alle de viktige gjøremålene innen daglig drift og administrasjon av et boligselskap. Vi bidrar med oppfølging av alt fra regnskap og administrasjon til praktisk drift og vedlikeholdsprosjekter. Trenger dere bistand ved etablering av lån, forsikring og kollektivavtaler vil vi sørge for at dere får best mulig avtaler og vilkår etter deres behov. Vi bistår med risikovurdering og iverksettelse av skadeforebyggende tiltak, og hjelper styret med å opprettholde sine forpliktelser innen HMS og internkontroll. Vi sørger for at jobben blir gjort, og at eierne føler de blir forvaltet på en god og trygg måte.

Les mer om vår tjeneste innen forretningsførsel for borettslag og sameier

Som deres forretningsfører bistår vi styret med de viktige oppgavene i den daglige driften og sørger for at dere har full kontroll på regnskap og økonomi

Som deres forretningsfører bistår vi styret med de viktige oppgavene i den daglige driften og sørger for at dere har full kontroll på regnskap og økonomi

Profesjonell regnskapsførsel for borettslag og sameier

Beboere og eiere i borettslaget eller sameiet har tillitt til at styret drifter boligselskapet på en god og trygg måte. Dette er et stort ansvar å ha. Vi ønsker å spare dere for mye tid og krefter ved å ta hånd om regnskapsførselen for dere. Vi tar på oss ansvaret med å hjelpe dere på veien mot en sunn økonomi og økonomisk trygghet for alle beboere og eiere i borettslaget.

Vårt regnskapsførerselskap er autorisert med godkjenning fra Finanstilsynet. Regnskapsførerne har sterk faglig kompetanse og har lang erfaring i å håndtere regnskap for borettslag og sameier. Vi vil sørge for at dere til enhver tid har en oversiktlig og ryddig økonomi.

Les mer om våre tjenester innen regnskapsførsel

Forvaltning og regnskapsførsel for næringseiendom

Vi sørger for å ivareta eiernes interesser i alle forhold rundt drift og administrasjon av næringseiendom. Dette innebærer blant annet drift og vedlikehold av bygg og tekniske anlegg, kontroll på serviceavataler, nøkler og nøkkelutlevering, samt oversikt over den daglige driften av eiendommen. Vi tar også hånd om økonomi og regnskapsførsel for næringseiendom, og holder oversikt over kontrakter, leietakere og fakturering av felleskostnader.

Fordelaktige avtaler gjennom Sefbo-konsernet

Sefbo er totalleverandør av drifts- og vedlikeholdstjenester til borettslag og sameier. Når dere inngår et samarbeid med oss om forvaltning av deres borettslag/sameie vil dere ha tilgang til meget fordelaktige avtaler hos våre selskaper. Vi har også svært gode samarbeidsavtaler med en rekke andre tjenestetilbydere som kommer styret, beboere og leietakere til gode.

Noen nyttige tjenester for borettslag som dere kan få fordelaktige avtaler på er:

Les mer om hvilke tjenester Sefbo kan tilby deres borettslag eller sameie.  Har dere spørsmål ta kontakt med oss via kontaktskjemaet for å motta et uforpliktende tilbud.

RELEVANTE TJENESTER

Lukk X

Kontakt oss

Send en melding
mail icon Mail oss phone icon Ring oss