Kontakt oss

Drift & Vedlikehold

Vi tar på oss ansvaret for drift og vedlikehold i borettslag, sameier og næringseiendom

Vi vet hvor viktig det er å holde bygninger i god stand. Et godt vedlikeholdt borettslag skaper trivsel for beboere og skal være en god investering som skal vare i mange år frem i tid. Vi tar gladelig jobben med å holde eiendommen din i skikkelig stand.

Som ansvarlig for drift og vedlikehold for deres borettslag, sameie eller næringseiendom, utfører vi en rekke oppgaver både innen løpende og periodisk vedlikehold. Våre vaktmestere og driftsteknikere sørger for at tekniske installasjoner og anlegg fungerer effektiv og godt til enhver tid. Vi sørger for regelmessig inspeksjon over tilstanden på eiendommen slik at man ligger i forkant av eventuelle kostbare problemer som måtte oppstå. Vi rapporterer til styret i borettslaget slik at dere kan ta faglig baserte avgjørelser på nødvendige utbedringer.

I borettslag og sameier vil det tidvis være behov for mer omfattende vedlikeholdsarbeid. Dette kan være i form av maling av fasade eller fellesarealer, annet oppussingsarbeid, eller fullstendig rehabilitering av mur- og bygningsmasse. Vi har lang erfaring med alt av utvendig og innvendig vedlikehold, rehabilitering og håndverksarbeid. Vi kan bistå med alle slags oppdrag dere måtte ha behov for.

For at ikke bygningsmassen skal forfalle, er det viktig med forebyggende vedlikehold

Vi sørger for å håndtere drift og vedlikehold av ventilasjon og sentralvarmesystemer for å sikre optimal funksjon for beboerne i byggene

Vi sørger for å håndtere drift og vedlikehold av ventilasjon og sentralvarmesystemer for å sikre optimal funksjon for brukerne av byggene

Vi leverer kvalitet og forutsigbarhet

Våre dyktige og engasjerte ansatte tar jobben på alvor og utfører grundig arbeid etter svært gode rutiner og retningslinjer. Vi sørger for at alt av utstyr og materiell i borettslaget er godt vedlikeholdt gjennom regelmessige inspeksjoner og testing. Vi sørger for at både arbeid, utstyr og materialer er av utmerket kvalitet. Slik sørger vi for at dere får et resultat som beskytter eiendommen og gir god vedlikeholdsøkonomi i lang tid fremover.

Skjøtsels- og frekvensplanen definerer behovet for vedlikehold

Alle borettslag og sameier har forskjellige behov. Dette er avhengig av en rekke faktorer, som størrelse på borettslaget, alder, hva slags utstyr og tilbud som finnes på fellesarealene og innhold og utforming av bygg og anlegg.

Dere bestemmer selv hva slags oppgaver vi skal utføre og til hvilken tid. Sammen med deres egen kunderådgiver definerer vi deres behov og ønsker. Kunderådgiverne våre har lang erfaring med bistand til borettslag og sameier. Vi kan bistå med tips og forslag til hva slags oppgaver som burde utføres og hvilken frekvens som er mest hensiktsmessig for dere. Sammen setter vi opp en grundig plan som dekker alle deres behov på en kostnadseffektiv måte, og gir dere full oversikt over jobben som skal gjøres i lang tid fremover.

Vi utfører alt av forebyggende vedlikehold

Vi utfører alt av løpende og periodisk vedlikehold av bygg, garasjeanlegg, fellesområder og tekniske anlegg.

Drift og vedlikehold av tekniske anlegg

På større eiendommer som borettslag eller næringseiendom er det ofte investert i flere typer tekniske anlegg som er viktig å ta godt vare på. Våre vaktmestere og driftsteknikere sørger for at alle tekniske anlegg i deres borettslag eller sameie fungerer godt og effektivt, og vedlikeholdes jevnlig for å ta vare på investeringen.

Vi sørger for å håndtere drift og vedlikehold av ventilasjon og sentralvarmesystemer for å sikre optimal funksjon for brukerne av byggene. Vi sørger for periodisk ventilasjonsrens av hensyn til både helse og brannvern. Vi har også kjelepassersertifikat og er autorisert i drift og vedlikehold av alle typer sentralvarmesystemer.

Heiser er et annet teknisk anlegg som er viktig for beboerne i større bygg med flere etasjer. Spesielt for de som har mobilitetsutfordringer. Vi sørger for drift og vedlikehold av heisesystemene slik at de fungerer godt til enhver tid. Våre driftsteknikere rykker ut ved feil og utfører nødvendig vedlikehold, og henter inn nødvendig servicebistand om det er behov for dette.

Vi har 24t vakttelefon slik at vi kan rykke ut ved behov for umiddelbar assistanse

Vedlikehold av bygningsmasse

For at bygningsmassen ikke skal forfalle er det viktig med forebyggende vedlikehold. Vi utfører alt av vedlikehold på bygg og anlegg i deres borettslag eller sameie. Våre vaktmestere sørger for regelmessig inspeksjon og tilsyn av bygg og anlegg, rapporterer avvik til styret og utfører nødvendig vedlikeholdsarbeid og reparasjon ved behov.

Fasadevask

Mange tror at fasadevask er kun av estetiske årsaker, men faktum er at jevnlig fasadevask kan forlenge levetiden av alle typer fasader. Så for å unngå tidlig slitasje av bygningsmassen, bør utvendig vask ligge like høyt på prioriteringslisten som innvendig vask. I tillegg ser det selvfølgelig mer innbydende ut at fasaden ser godt vedlikeholdt ut. Både for beboere i borettslaget, besøkende, eller leietakerne i et forretningsbygg

Fjerning av grafitti

Grafitti og tagging kan være både pent og dekorativt til stygt og irriterende. Uansett så ønsker man ofte å selv bestemme når og hvordan bygninger skal dekoreres. Borettslag og næringsbygg påføres skader for millionbeløp hvert år, og mange har behov for regelmessige vedlikeholdstjenester for å beskytte eiendommen og bygningsmassen. Dersom man ikke fjerner grafitti på rett måte kan man forårsake mer skade på underlaget. Vi har nødvendig utstyr og kompetanse til å fjerne grafitti korrekt og effektiv. Vi kan også legge usynlig beskyttelse på deres fasade slik at det gjør det lettere å fjerne grafitti i fremtiden uten å ødelegge underlaget.

Vi har nødvendig utstyr og kompetanse til å fjerne grafitti korrekt og effektiv. Vi kan også legge usynlig beskyttelse på deres fasade slik at det gjør det lettere å fjerne grafitti i fremtiden uten å ødelegge underlaget.

Vi har nødvendig utstyr og kompetanse til å fjerne grafitti korrekt og effektiv. Vi kan også legge usynlig beskyttelse på deres fasade slik at det gjør det lettere å fjerne grafitti i fremtiden uten å ødelegge underlaget.

Rengjøring av takrenner

Rengjøring og vedlikehold av takrenner er en viktig oppgave i vedlikeholdsplanen vi utarbeider med våre kunder. Dette kan hindre både lekkasjer inn i vegger fra taket, og unngå at farlige istapper danner seg om vinteren. Med enkle rutiner og utstyr, så kan vi utføre rensing av takrenner veldig effektivt. Vi har lifter, stillaser og annet utstyr til disposisjon for at vi skal kunne utføre oppgaven raskt og effektivt uavhengig av størrelse på byggene.

Rengjøring av takrenner kan hindre både lekkasjer inn i vegger fra taket, og unngå at farlige istapper danner seg om vinteren.

Rengjøring av takrenner kan hindre både lekkasjer inn i vegger fra taket, og unngå at farlige istapper danner seg om vinteren.

RELATERTE TJENESTER

Lukk X

Kontakt oss

Send en melding
mail icon Mail oss phone icon Ring oss