Kontakt oss

Tilsyn & Inspeksjon

Vi kontrollerer at alt fungerer som det skal

Sefbo tar godt vare på alle de viktigste investeringene i deres borettslag eller sameie. Tilsyn, vedlikehold og reparasjon av både bygningsmasse, utearealer og tekniske installasjoner er noen av hovedoppgavene til våre vaktmestere.

Sefbo har solid erfaring og kompetanse til å bistå borettslag og sameier med alt innen drift og vedlikehold. For at bygninger og tekniske installasjoner ikke skal forfalle og påføre borettslaget store kostnader i reparasjon og vedlikehold sørger vi for jevnlig tilsyn og inspeksjon, med medfølgende vedlikehold, gjennom frekvensplanen vi utarbeider sammen med dere.

Rutinemessig inspeksjon og kontroll av borettslagets investeringer

Vi påtar oss ansvaret for at alle de viktige elementene i et borettslag blir godt vedlikeholdt og fungerer som det skal til enhver tid. Vi sørger for kontroll og vedlikehold av alt fra enkle systemer som låser, dører, vinduer og lyspunkter til avanserte tekniske løsninger som ventilasjon, sentralvarme, vann og avløp, heis og elektriske installasjoner.

Vi sørger for at borettslaget til enhver tid følger gjeldene regelverk innen energi, helse, miljø og sikkerhet. Enten det er snakk om brannsikkerhet, byggtekniske forskrifter eller kontroll av lekeapparater så barna kan leke trygt, så har vi kompetansen til å hjelpe dere. Vi gjennomfører jevnlige inspeksjoner av bygg og anlegg, og har kontinuerlig oppfølging og fokus på avviksregistrering slik at dere som kunde kan være trygge på at vi ivaretar beboernes trygghet og borettslagets investeringer.

For at bygningsmassen og tekniske installasjoner ikke skal forfalle, er det viktig med forebyggende vedlikehold

Avviksregistrering og rådgivning til styret

For å holde oversikt over tilstanden i borettslaget trenger man gjerne litt hjelp fra kyndige fagfolk. Selv om man sitter i borettslagets styre er det ikke sikkert man vet om en fyrkjele er i god eller dårlig stand, hvorvidt vinduer børt byttes eller om heisen fortsatt vil fungere. Sefbo har bred erfaring med drift og vedlikehold av eiendom og kan hjelpe styret med å ta faglig baserte avgjørelser.

Mange feil og mangler ved eiendommen kan være vanskelig å oppdage hvis man ikke aktivt ser etter dem. Vi utfører jevnlige inspeksjoner av bygg og anlegg og sørger for å registrere og innrapportere avvik. Vi rangerer fremtidige utbedringer og utfører nødvendig vedlikehold fortløpende slik at vi ligger i forkant av problemene og unngår kostbare reparasjoner for borettslaget.

Sefbo bistår med smøring og vedlikehold av dørpumper og låser

Sefbo bistår med smøring og vedlikehold av dørpumper og låser

Låser & Sikkerhet

At borettslaget er et trygt sted å bo er viktig for beboernes trivsel. Vi sørger for jevnlig tilsyn og vedlikehold og sørger for nødvendig smøring og justering av låser og dørpumper. Noen ganger kan det være behov for utskiftning av lås- og sikkerhetssystemene. Sefbo har moderne og prisgunstige produkter tilgjengelig for våre kunder.

Vi kan bistå med utskifting av dører og vinduer, og kan sørge for installasjon og drift av dør-calling og låsesystemer. Vi har gode digitale løsninger hvor beboerne kan bestille nøkler til både dør- og postkassesystemer.

RELEVANTE TJENESTER

Lukk X

Kontakt oss

Send en melding
mail icon Mail oss phone icon Ring oss