Kontakt oss

Bygg & Anleggsarbeid

Vi utfører en rekke tjenester innen bygg og anlegg

Sefbo tilbyr en rekke tjenester innen bygg og anleggsarbeid. Vi utfører innvendig og utvendig rehabilitering og restaurering av bygg og andre fellesanlegg for borettslag og sameier. Vi tar på oss både små og store prosjekter innen bygging av garasjer og parkeringsanlegg, asfaltering, anleggsarbeid og entreprenørtjenester.

Som totalleverandør av tjenester til borettslag og sameier kan vi tilby det meste av tjenester innen bygg og anleggsarbeid for deres boligselskap. Vi samarbeider med en rekke andre selskaper slik at vi kan enkelt koordinere alle slags prosjekter for våre kunder.

Vi hjelper dere med store og små prosjekter innen bygg og anleggsarbeid

Har dere behov for oppføring av nye garasjer eller parkeringsanlegg i deres borettslag eller sameie? Kanskje dere trenger hjelp til asfaltering av veier, fortau og parkeringsplasser? Vi kan også bistå ved behov for drenering, graving av grøfter, planlegging og opparbeidelse av grøntarealer, legging av kantstein og beleggingsstein mm.

Fortell oss om deres prosjekt. Hos oss trenger dere kun en samarbeidspartner å forholde dere til. Vår prosjektleder koordinerer alle oppdragene og skaffer materialer og bistand fra nødvendige fagpersoner. Vi hjelper dere med prosjekter av alle størrelser og omfang.

Rehabilitering og restaurering av bygninger

Bygningens fasade er både byggets ansikt utad og en viktig beskyttelse mot vær og vind. Uavhengig av type bygning og bygningsmasse er vi det naturlige valget dersom dere ønsker profesjonell rehabilitering og restaurering av bygget.

Vi sørger for grundig planlegging og analyse av jobben som skal utføres. Ved omfattende rehabilitering og restaureringsoppdrag er det mange involverte parter som skal utføre hvert sitt håndverk. Våre prosjektledere sørger for utarbeidelse av tilstandsregistreringer og annen dokumentasjon. De sørger også for anskaffelse av nødvendige arkitekter, rådgivere, ingeniører og entreprenører. Vi planlegger og koordinerer jobben slik at arbeidet blir utført riktig og effektivt innenfor avtalt tid og budsjett, og til minimale ulemper for beboerne. Benytter dere Sefbo til rehabilitering av deres bygg vil resultatet alltid være tilfredsstillende med god beskyttelse og et tiltalende ytre.

Vi sørger for profesjonell rehabilitering og restaurering av bygningene i deres borettslag

Vi sørger for profesjonell rehabilitering og restaurering av bygningene i deres borettslag

Antikvarisk rehabilitering

Noen bygninger er vernet av Riks- eller Byantikvaren for å sikre kulturminner og verne om felles arv. Disse oppdragene krever spesiell behandling for å rehabiliteres eller restaureres. Vi kan bistå med prosjektering og utførelse av antikvarisk rehabilitering som innebærer å tilbakeføre en bygning til dens opprinnelige stand, samtidig som man oppgraderer bygningen iht. krav og forskrifter som f.eks brannsikkerhet, universell utforming og isolasjon. Vi jobber tett med Riks- og Byantikvaren under prosjektering og innhenter nødvendig kompetanse til å utføre oppdragene på korrekt vis.

Mur- og betongrehabilitering

Vi kan utføre alle slags typer rehabiliteringsoppdrag, uavhengig av omfang, bygningsstørrelse og nødvendige behandlingsmetoder. Våre prosjekter innebærer alt fra hele bygningsmasser til mindre balkonger og fasadeelementer. Vi sørger for prosjektering og utførelse av forskjellige reparasjonsløsninger innen mur- og betongrehabilitering, og nøkkelpersoner i selskapet innehar kompetanse til å utføre arbeid på mur og betong av forskjellig alder og konstruksjon. Vi sørger for grundig opplæring og kompetansekurs slik at disse til enhver tid er oppdatert på ny teknologi, forskjellige prosesser og systemer.

Vi kan utføre alle slags typer rehabiliteringsoppdrag, uavhengig av omfang, bygningsstørrelse og nødvendige behandlingsmetoder.

Vi kan utføre alle slags typer rehabiliteringsoppdrag, uavhengig av omfang, bygningsstørrelse og nødvendige behandlingsmetoder.

 

 

Lukk X

Kontakt oss

Send en melding
mail icon Mail oss phone icon Ring oss