Kontakt oss

Skadedyrbekjempelse

Vi bistår med forebygging og bekjempelse av skadedyr

Sefbo tilbyr skadedyrbekjempelse for både næringsbygg, borettslag og privatpersoner. Med hjelp av våre fageksperter, så skal vi sørge for både bekjempelse og forebygging etter et angrep av skadedyr. Vi kan også hjelpe dere med å sette opp gode tiltaksplaner og faste rutiner som er viktige for å holde skadedyr unna.

Å få huset invadert av skadedyr er ikke hyggelig, men det trenger ikke å koste så mye å få sikret sin bolig og verdier. Vi har konkurransedyktige priser på både små og store oppdrag, og tar gjerne på oss enkeltoppdrag hos kunder til en fordelaktig pris.

Skadedyrbekjempelse og forebyggende tiltak

Å bli kvitt skadedyr kan være en omfattende prosess, men det kan også forebygges. Sefbo kan hjelpe dere med både å eliminere skadedyrproblemer, og i tillegg forebygge at problemer oppstår i fremtiden. Effektive arbeids- og bekjempelsesteknikker sammen med vår lange erfaring gjør at vi kan tilby skadedyrkontroll til konkurransedyktige priser. Alle våre medarbeidere innen skadedyrbekjempelse er godkjente av Folkehelseinstituttet. Det innebærer at vi har gjennomført og bestått kurs for skadedyrbekjempere. I tillegg har vi dokumentert praksis som tilfredsstiller kravet til godkjenning.

Det finnes mange forskjellige metoder og tiltak som kan gjøres for å hindre at insekter eller gnagere skal få grobunn i deres lokaler. Vi har kompetansen og ekspertisen som skal til for å lykkes med å holde skadedyrene unna. Sammen skal vi sørge for en effektiv behandling, gode tiltaksplaner, og godt ettersyn, slik at sannsynligheten blir mindre for skadedyrangrep i fremtiden.

Våre eksperter på skadedyrbekjempelse står klare til å bistå. Vi kommer gjerne på en befaring for å avdekke eventuelle skadedyrproblemer og kan bistå med gode råd og veiledning til forebyggende tiltak

Hvordan kan vi hjelpe dere?

Det er mange måter vi kan bistå våre kunder på. Her får dere en oversikt over tjenestene vi tilbyr til bedrifter, borettslag, sameier og private hjem.

Telefonbistand

Dere kan når som helst ta kontakt med oss per telefon om dere har spørsmål knyttet til skadedyr og/eller skadedyrbekjempelse. Våre skadedyreksperter har uvurderlig og inngående kunnskap om faget og vil kunne svare på deres spørsmål.

Artsbestemmelse

Har dere funnet et dyr dere er usikre på hva er, kan dere ta kontakt med oss for en artsbestemmelse. Ta gjerne et bilde av insektet og send det til oss, så hjelper vi med å finne ut hva det er – og hvorvidt det er farlig, giftig eller skadeskapende.

Befaring i Oslo og omegn

Dersom dere lurer på om dere kan ha fått problemer med skadedyr tilbyr vi befaring for å avdekke eventuelle skadedyrproblemer. Vi kan også gi dere gode råd og veiledning til forebyggende tiltak.

Akutt bekjempelse av skadedyr

Når det først har oppstått et angrep av skadedyr, så er det viktig å få bukt med problemet så fort som mulig. Hos oss behøver dere ikke å vente lenge på bistand, vi har kort ventetid og kan også rykke ut på akutte oppdrag.

Salg, service og montering av forebyggende utstyr

Hos oss kan dere også få kjøpt alt dere trenger av forebyggende utstyr. Avhengig av produkt og behov kan vi bistå med både montering og jevnlig service og vedlikehold.

Tetning av bygninger mot gnagere

Hører dere krafsing fra gulv og vegger er sjansene store for at dere har fått selskap av mus, rotter eller andre gnagere. Ved å tette igjen små åpninger mellom grunnmur og ytterkledning, unngår dere at skadedyr kommer inn i boligene.

Serviceavtaler til bedrifter, borettslag, sameier og private

Har dere et tilbakevendende skadedyrproblem? Vi tilbyr serviceavtaler til alle som har behov for det. Da kan vi komme på faste inspeksjoner etter avtalt hyppighet hvor vi jobber med målrettede tiltak mot skadedyr.

Vi bruker ikke giftige kjemikalier som kan være skadelige for mennesker, og vi setter høyt fokus på å utføre skadedyrbekjempelse effektivt og miljøvennlig.

Vi bruker ikke giftige kjemikalier som kan være skadelige for mennesker, og vi setter høyt fokus på å utføre skadedyrbekjempelse effektivt og miljøvennlig.

Skånsom men effektiv bekjempelse av skadedyr

Vi bruker vår kunnskap om dyrenes biologi og adferd for en mest mulig skånsom bekjempelse av skadedyrene. Vi bruker ikke giftige kjemikalier som kan være skadelige for mennesker, og vi setter høyt fokus på å utføre skadedyrbekjempelse effektivt og miljøvennlig. I alle tilfeller er både etterkontroll og forbygging en veldig viktig del av jobben, ettersom det kan være stor fare for at det kan skje flere utbrudd.

Vi har effektive metoder for å fjerne og forebygge:

 • Gnagere som mus og rotter
 • Insekter som veps, maur, veggedyr, skjeggkre, biller, kakerlakker, fluer m.m
 • Fugler som duer og måker
Kommer gnagere seg inn i bygninger kan de materielle skadene bli store.

Kommer gnagere seg inn i bygninger kan de materielle skadene bli store.

Gnagere

Kommer gnagere seg inn i bygninger kan de materielle skadene bli store. Vannrør kan ødelegges, ledninger kan gnages på og i verste fall føre til brann, isolasjon kan bli ødelagt og ekskrementer samt urin kan skape store luktproblemer. Kloakknett kan også bli skadet, og bor du mer landlig til kan avlinger og kornlagre bli ubrukelige dersom du har et rotteproblem.

Når en snakker om skadedyr er det rotteproblemet som er mest utbredt. Mus og vånd er det lite av sammenlignet med rotter, og de gjør mindre skade. Likevel kan også disse by på problemer dersom de dukker opp steder de ikke er ønsket.

Når det kommer til å løse et slikt problem er det alltid bedre å forebygge enn å bekjempe. Derfor kan det lønne seg å tette huset slik at rotter og mus ikke får mulighet til å bosette seg i vegger og tak. Da slipper man det samme problemet hver høst når kulda kommer, nemlig at gnagere invaderer boligen.

Insekter

Det finnes mange forskjellige insekter som det kan være grunn til å be om hjelp til å fjerne. Noen er svært plagsomme, og andre kan forårsake både materielle og helsemessige skader. Vi kan bistå med artsbestemmelse av forskjellige type insekter og kan komme med gode råd og veiledning til både bekjempelse og forebyggende tiltak.

Sefbo kan hjelpe dere med både å eliminere skadedyrproblemer, og i tillegg forebygge at problemer oppstår i fremtiden.

Sefbo kan hjelpe dere med både å eliminere skadedyrproblemer, og i tillegg forebygge at problemer oppstår i fremtiden.

Fugler

Har dere problemer med duer og måker kan vi sørge for effektive og skreddersydde løsninger som kan fjerne plagen. Duer kan være et stort problem, spesielt i byer. Duene sitter ofte på gesimser, takrenner, vinduskarmer og andre utspring på bygninger. Duer kan være svært plagsomme, men det er spesielt eksrementene som forårsaker de store problemene ved at det griser til tak og fasader på bygninger, fortau, biler etc. Takrenner og nedløpsrør kan gå tett og føre til sopp, råte og vannskader på fasader. Avføringen er også etsende og kan ødelegge materialer som er brukt til taktekking og fasader. Det kan også spre smittsomme sykdommer som salmonella, Campylobacter og Ornitose. I tillegg kan de bringe med seg duelus og fulgelopper og andre insekter fra reiret. Ved fjerning av større mengder avføring fra duer bør man utvise forsiktighet og bruke verneutstyr.

Vi bistår med rengjøring av avføring etter duer. Vi kan også bistå med montering av dueavvisende utstyr

Vi bistår med rengjøring av avføring etter duer. Vi kan også bistå med montering av dueavvisende utstyr

Når man skal håndtere dueproblemet er det som oftest forebygging som er mest effektivt. Man bør hindre duer i å komme inn i bygninger, slik at hvile- og hekkeplasser ikke blir tilgjengelig. Man kan nette inn hele bakgården, da vil alle bygningskonstruksjoner bak nettet være utilgjengelige for duer. Man må også prøve å eliminere duenes muligheter for å finne sitte-, hvile- og hekkeplasser på selve bygningskonstruksjonen.

Vi bistår med rengjøring av avføring etter duer. Vi kan også bistå med montering av dueavvisende utstyr som:

 • Fugleskremmere/måkejagere.
 • Duepigger/Måkepigger
 • Duewire
 • Duenett/Spurvenett
 • Fangstfeller

Utarbeidelse av forebyggende rutiner og tiltaksplaner

For å redusere risikoen for angrep av skadedyr, så er det viktig å tømme og fjerne mulige mat kilder regelmessig. Vi hjelper dere med å lage gode rutiner for å fjerne potensielle lokkemidler i bygget som skadedyr angriper. Bruker dere oss til vaktmestertjenester sørger vi for å jevnlig fjerne avfall på eiendommens fellesområder, og etter ønske fra styret iverksetter vi alle slags forebyggende tiltak.

Vi ser på rutiner som:

 • fjerning av søppel og kompost
 • Setter opp rengjøringsrutiner i bygget
 • Ser over lufteluker og ventilasjonsanlegg om disse er godt nok sikret
 • Rutiner med åpning og lukking av dører og vinduer
 • Støvsuging av matrester på gulv og overflater

Etabler en god forebyggingsstrategi 

Med Sefbo som samarbeidspartner, så kan vi både veilede dere og sette i gang forebyggende tiltak for å holde angrepene unna. Dette kan for eksempel være å fjerne vannskadede og fuktige trematerialer som gir god grobunn for skadedyr som skjeggkre eller andre insekter.

Er det flere fuktige rom med høy lufttemperatur i bygget, så er dette som regel områder hvor insekter og rotter trives godt og forplanter seg. Å sette i gang tiltak for å forebygge at dette ikke skjer kan betyr store kostnadsbesparelser før et angrep inntreffer.

Vi inspiserer alle rom som er aktuelle i bygget, og sørger for å stenge skadedyrene ute med forskjellige metoder. Dette kan omfatte bruk av tettepasta, strier, tetteskum, musebånd for å tette igjen bak kledninger eller sprekker i grunnmur, eller andre mulige entringspunkt i bygget.

Å sette på plass gode rutiner for lukking av vinduer og dører er også viktig. Men om det er viktig med utlufting på enkelte rom, så kan vi også installere nettinger og tette til karmer ekstra godt for at småkryp ikke kommer seg inn. Mulighetene er mange, derfor kan vi komme på en befaring for å vurdere hvilke tiltak som er mest hensiktsmessige for dere.

RELATERTE TJENESTER

Lukk X

Kontakt oss

Send en melding
mail icon Mail oss phone icon Ring oss