Kontakt oss

Avfallshåndtering

Vi bistår med regelmessig fjerning av søppel og annet avfall

Det er uterommet som tar imot beboere og besøkende når de kommer og går. Et rent og fint uteområde er viktig for et godt miljø og trivsel blant beboerne.

Sefbo tar uterommet like alvorlig som selve bygningen. Vi holder omgivelsene pene og vil passe på at utearealet til enhver tid er velstelt og presentabelt. Gode rutiner på avfallshåndtering og regelmessig søppeltømming er viktig for helse, miljø og sikkerhet. Det bidrar også til økt trivsel blant beboere og besøkende og hindrer skadedyr i å påføre boligselskapet store kostnader.

Fokus på miljø

Myndighetene stiller strenge krav til behandling av avfall. Kravene til avfallhåndtering og sortering er høyere, og kostnadene knyttet til transport, lagring og behandling av avfall har også økt i de siste årene. Sefbo sørger for at alt avfall i deres borettslag behandles korrekt og leveres på rett sted ved godkjent miljøstasjon. Allikevel stilles det enkelte krav til beboernes evne og vilje til å sortere avfallet sitt i henhold til gjeldende regelverk.

Sefbo sørger for at avfallsstasjoner i borettslag og sameier er godt tilrettelagt og godt merket slik at beboerne til enhver tid har mulighet til å behandle avfallet korrekt. Vi vil sørge for oppslag og informasjon til beboerne slik at man til enhver tid er klar over gjeldende regelverk. Vi vil så godt det la seg gjøre inspisere avfallscontainere før innlevering for å unngå unødvendige kostnader for borettslaget ved innlevering og sortering ved miljøstasjoner.

Et godt tilbud for innlevering av all slags avfall kan bidra til økt trivsel i deres borettslag eller sameie. I samråd med borettslaget blir vi enige om frekvens på besøk av komprimatorbil, utsettelse av containere og tilbud for innlevering av elektronikk, hageavfall og farlig avfall.

Sefbo bryr seg om miljøet og sørger for et godt tilbud for beboerne i deres boligselskap. Finn ut mer om hvordan vi kan bistå med avfallshåndteringen i deres borettslag eller sameie. Ta kontakt med oss via kontaktskjemaet for en uforpliktende befaring og pristilbud.

Regelmessig søppeltømming minsker sjansen for skadedyr

En viktig del av vaktmesterens oppgave er å sørge for et rent og ryddig uteareal. Dette er ikke bare viktig for at borettslaget skal være velstelt og presentabelt, men spiller en viktig rolle i arbeidet med helse, miljø og sikkerhet. Plukking av søppel og tømming av fulle søppelbøtter er ofte et av de daglige gjøremålene i frekvensplanen vi utarbeider med våre kunder. Et ryddig og rent borettslag med gode tilbud for avfallshåndtering minsker sjansen for skadedyr som kan påføre borettslaget store kostnader.

Sefbo sørger for regelmessig søppeltømming

Sefbo sørger for regelmessig søppeltømming

Fjerning av hensatt avfall

Dessverre er det ikke alltid avfall blir levert på rett sted til rett tid. Et godt tilbud med avfallshåndtering i deres borettslag eller sameie vil minske sjansen for at beboere setter fra seg avfallet sitt på feil sted. Allikevel kan det oppstå situasjoner med hensatt avfall. Sefbo vil på sine runder fjerne og kjøre bort hensatt avfall både innendørs og utendørs. Dette er spesielt viktig på fellesområdene og har med helse, miljø og sikkerhet å gjøre.

Avfall i oppganger, trapper, garasjer og ved kjeller- og sykkelboder er en brannfare og kan også hindre rømningsveier for beboerne. Om ønskelig kan våre vaktmestere også bistå med bortkjøring av avfall etter rydding og tømming av boder og loft.

Behandling av hageavfall

Mange av tjenestene vi utfører for våre kunder ila. sommer, vår og høst bringer med seg en del hageavfall. Vi kan i enkelte tilfeller velge å la avklipt gress ligge igjen som gjødsel slik at gresset får bedre vekstvilkår gjennom sommeren, ellers sørger vi alltid for å håndtere avfallet vi produserer fortløpende.

Noen grøntarealer ligger ikke under borettslaget og vaktmesterens ansvarsområde og det kan være behov for at beboere har et kontinuerlig eller jevnlig tilbud for innlevering av hageavfall. Vi kan sørge for at hageavfallscontainer er tilgjengelig når dere måtte ønske og tømmes til avtalt tid. Noen borettslag og sameier har også systemer for kompostering i borettslaget. Vi tilpasser oss deres ønsker og behov og kan bistå med håndtering av deres komposteringsløsning.

Containerutleie og andre avfallsløsninger

Som Norges ledende aktør innen tjenester for borettslag og sameier har Sefbo gunstige avtaler med renovasjonsselskaper som tilbyr utleie av containere og andre avfallsløsninger. Vi kan gi våre kunder svært gode priser på jevnlig besøk av komprimatorbil og containerutleie til avtalte tider.

Som totalleverandør av produkter og tjenester til borettslag og sameier kan vi også tilby våre kunder svært gunstige priser på faste returpunkter og regelmessig tømming. Vi har høyt fokus på produkter og løsninger av høy kvalitet som gir våre kunder lang levetid på investeringen. Vi har blant annet ekspertise på både fullt- og delvis nedgravde avfallsløsninger.

Renhold av avfallscontainere

Jevnlig renhold og vedlikehold av avfallscontainere bidrar til å begrense omfang av skadedyr og beskytter deres investering i returpunkter. Sefbo har ekspertise innen grundig renhold og rens av alle slags avfalls- og søppelcontainere. Vi har en stor maskinpark med utstyr til ethvert formål. Våre moderne vaskebiler vasker søppelcontainere maskinelt med vann opptil 100 grader. Spillvannet etter vask blir levert på godkjent deponi.

RELATERTE TJENESTER

Lukk X

Kontakt oss

Send en melding
mail icon Mail oss phone icon Ring oss