Kontakt oss

Feiing av veier, fortau og uteplasser

Vi ordner med vårrengjøringen av deres uteområder

Sefbo AS er din profesjonelle leverandør innen alt av vaktmestertjenester. Når det er på tide å sette i gang med vårrengjøringen på veier og fortau stiller vi med topp moderne utstyr for feiing og rengjøring av veier og fortau.

Når våren kommer er det viktig at uteområdene i borettslag og sameier ser presentable ut til sommersesongen. Glede og velvære skapes av rene omgivelser, og vi stiller klare med det rette utstyret og dyktige ansatte for å utføre vårrengjøringen for dere. Vi har utstyret og kompetansen til å utføre alle slags oppdrag innen feiing for borettslag, sameier og næring.

Grundig og effektiv feiing av veier, fortau og uteplasser

Vi utfører enkelt og greit alt av feiing av uteområder for borettslag, sameier og næring. Med Sefbo som deres samarbeidspartner blir det rent og pent, raskt og effektivt. Vi lener oss på en god og moderne maskinpark i vårt arbeide, og er ikke redde for å trå til manuelt der dette er nødvendig.

Allsidig maskinpark til alle typer oppdrag innen feiing

Vi innehar alt utstyret som skal til for å utføre profesjonell feiing og vedlikehold av veier og fortau. Våre maskiner lar oss utføre jobben grundig og effektivt med det beste resultatet og minimering av sjenanse. Våre moderne feiemaskiner med feieaggregat og oppsamling fjerner alt av strøgrus fra eiendommens utearealer og sørger for støvdemping av veier og uteplasser. Vi har spesialiserte feiemaskiner med støvfilter for å forhindre støving under arbeid. Kombinasjonen av moderne utstyr og vår lange og gode erfaring garanterer for rene og pene veier og fortau.

En investering i helse, miljø og trivsel for beboere i borettslag og sameier

Å ha vei og fortau i god stand øker både trivsel og sikkerhet for beboere i borettslaget. Vi tilbyr dere hjelp og løsninger for alle behov av feiing, og setter vår stolthet bak et godt resultat som alltid er levert med et smil.

Vi sørger for at veier, fortau, parkeringsplasser og andre fellesområder er rene og pene til enhver tid. Dette slik at både beboere, besøkende, styret og andelseiere blir fornøyd med et helhetlig og ryddig inntrykk av uteområdet. Vi tar også på oss ansvaret for å etterkomme kommunale forskrifter om vedlikehold og skjøtsel av utearealer. For oss er helse, miljø og sikkerhet i førersetet. Grundig feiing av veier og fortau bidrar til å gjøre hverdagen tryggere for de yngste og de eldste. Ved å fjerne grus, kvister og annet smuss kan man hindre uhell som leder til fall, skli-skader og ulykker.

Det er mer enn bare feiing, det handler om å skape trivsel og velvære for beboere og besøkende.

Manuell og maskinell feiing av utearealer

Vi tar på oss alle slags oppdrag innen feiing. Vi utfører både maskinell og manuell feiing av alt fra gangveier, fortau og trapper til større uteplasser og veier. Vi har utstyret som skal til for å utføre profesjonell feiing og spyling av alle slags dekke. Våre moderne feiemaskiner har feieaggregat med oppsamling. De sørger for å fjerne all strøgrus fra eiendommens utearealer og sørger for støvdemping på veier og uteplasser. For å oppnå det beste resultatet etter feiing anbefales det en høytrykksspyling av de samme områdene slik at vi også fjerner finstøvet som feiemaskinen ikke får med seg – Dette ordner vi naturligvis også.

Våre moderne feiemaskiner med feieaggregat og oppsamling fjerner alt av strøgrus fra eiendommens utearealer og sørger for støvdemping av veier og uteplasser.

Våre moderne feiemaskiner med feieaggregat og oppsamling fjerner alt av strøgrus fra eiendommens utearealer og sørger for støvdemping av veier og uteplasser.

Vi utfører feiing både etter fastavtale og som enkeltoppdrag. Som avtalekunde av oss vil vi utarbeide en skjøtselsplan med dere. Denne definerer hvilke oppgaver vi skal utføre for dere, og i hvilken frekvens. De aller fleste av våre kunder ønsker maskinell feiing en til to ganger i året. Dersom dere har ekstra høye krav til deres fellesområder kan vi avtale mer regelmessig feiing og vedlikehold av deres veier og uteplasser. Manuell feiing utføres der man ikke kommer til med feiemaskiner. Ellers inngår dette ofte i rutinene til våre vaktmestere om dere benytter oss til vaktmestertjenester.

Bortkjøring av strøgrus

Etter vintersesongen er det ofte brøytet bort en del strøgrus og singel som ligger igjen i større ansamlinger når snøen har smeltet. Det kan også være andre masser etter vinteren som må fjernes. Vi sørger for å samle opp alle ansamlinger av snø, kvister, grus, jord og sand slik at deres uteområder tar seg godt ut til ny sesong.

Omtanke og profesjonalitet er stikkord for oss og vårt arbeid.

Vi støver minimalt i vår feiing og er imøtekommende med tanke på tidspunkt for de mer støyende arbeidene. Dette slik at dine beboere og medeiere i borettslaget ikke blir unødvendig forstyrret. Vi ønsker å tilrettelegge så godt det lar seg gjøre. Ved mer omfattende og tidkrevende arbeider vil vi sørge for å informere beboere om arbeidsplan i god tid før iverksettelse.

Sett opp en avtale om feiing i dag

Vi er svært fleksible på våre tilbud og kan tilby en avtale der dere selv avgjør hyppigheten på tjenestene, alt etter behovet. For eksempel; månedsvis, kvartals, eller en gang i året. Naturligvis tar vi også på oss enkeltoppdrag. Våre motiverte og erfarne medarbeidere står klare for å trå til for å høyne kvaliteten på utearealene dine, være seg fortau eller små gangveier.

Kontakt oss i dag for en uforpliktende samtale og estimat på tilbud og pris.

RELATERTE TJENESTER

Lukk X

Kontakt oss

Send en melding
mail icon Mail oss phone icon Ring oss