Kontakt oss

Styrerådgivning

Vi hjelper dere med å ta de gode avgjørelsene

Det å sitte i styret i et borettslag innebærer ofte store avgjørelser som har konsekvenser for mange beboere og naboer. Hos Sefbo tilbyr vi styrerådgivning til borettslag og sameier, sånn at dere kan få hjelp til de vanskelige avgjørelsene. Våre rådgivere besitter en faglig kunnskap og erfaring, som gjør at hverdagen deres kan bli litt enklere.

Det å være styreleder eller styremedlem i et sameie eller borettslag kan være en veldig spennende og givende oppgave. Det gir deg en mulighet til å ha en stor påvirkning på hva som skal skje der du bor. Ikke minst er det er en god mulighet til å bli kjent med dine naboer på. Men det kan også til tider være en svært krevende oppgave. Et borettslag er på mange måter som en bedrift og man har en rekke lover, rutiner og ansvarsområder man skal forholde seg til. Vi opplever at mange av våre kunder setter pris på en profesjonell ressurs som kan gi faglig bistand og rådgivning i de vanskelige sakene.

Vi sørger for at dere får den faglige tyngden dere trenger til å ta gode, veloverveide beslutninger i alle saker som omhandler deres borettslag eller sameie.

Styrerådgivning for borettslag og sameier

I et styre er det mange, og til tider store, beslutninger som må tas. Dette er beslutninger som ofte har store konsekvenser for beboere, naboer og alle som har med borettslaget eller sameiet å gjøre. Uansett om man er et stort eller mindre borettslag så kan det være mange vanskelige avgjørelser som må tas. Dersom man ikke har så mye erfaring med styrearbeid eller virksomhetsdrift fra før, kan det være vanskelig å hele tiden ta de gode avgjørelsene.

Gode råd og verdifull veiledning

Med styrerådgivning fra Sefbo får dere bistand av en rådgiver med lang erfaring og kompetanse innen drift av borettslag og sameier. Vår rådgiver vil kunne gi den nødvendige innsikten dere trenger til å ta gode avgjørelser og vurderinger. Selv på de mest krevende spørsmålene. Vi kan hjelpe med alt fra daglig drift til prosjektstyring og konflikthåndtering – alt sånn at dere kan føle dere tryggere i deres styrehverdag.

Med styrerådgivning fra Sefbo gir vi dere innsikten dere trenger til å kunne ta gode vurderinger og avgjørelser for deres borettslag eller sameie

Med styrerådgivning fra Sefbo gir vi dere innsikten dere trenger til å kunne ta gode vurderinger og avgjørelser for deres borettslag eller sameie

Vi bistår styret med å håndtere alle sider av driften

Når man sitter som styreleder eller styremedlem i et borettslag eller sameie så har man mange ansvarsområder. Kort fortalt er det styret som har ansvaret for driften av forretningen. Det er også styrets ansvar at sikkerheten er ivaretatt, og at det er et godt miljø og område for beboerne å bo i.

Noen eksempler på hva styret har ansvar for er;

  • Avholde styremøter og generalforsamlinger
  • Gjennomføre vedtak fra generalforsamlinger og møter
  • Vedlikeholde byggemassen og fellesarealer i borettslaget
  • Håndtere konflikter og uenigheter
  • Kreve inn utgifter, betale regninger og ha økonomisk oversikt

Alt dette og mye annet er en del av ansvarsområdet til styret. Men som regel består ikke styret i et borettslag av personer som har erfaring med styreledelse fra før. Derfor kan man ofte møte utfordringer der man er usikker på hvordan man kan løse de på best mulig måte. Det er nettopp her Sefbo kommer inn.

Faglig bistand i de vanskelige sakene

Vi i Sefbo tilbyr profesjonell styrerådgivning til borettslag og sameier. Med vår hjelp vil dere kunne få faglig bistand til å finne best mulige løsninger på de problemstillingene som kan dukke opp i deres boligselskap. Vi kan gi dere bistand til å håndtere alle de nødvendige gjøremålene et styre har. Vi kan stille opp på alt fra styremøter til generalforsamlinger og gi faglig informasjon og veiledning. Det samme gjør vi ved utarbeidselse av nye planer og prosjekter. Vi sørger for at dere får den informasjonen dere trenger til å ta gode, veloverveide beslutninger i alle saker som omhandler deres borettslag eller sameie.

Profesjonell styrerådgivning når dere trenger det

Ved å benytte dere av vår tjeneste for styrerådgivning vil dere få en profesjonell personlig rådgiver. Deres rådgiver står alltid klar til å hjelpe dere med akkurat det dere har behov for. På denne måten vil dere tilføre styret en faglig kunnskap som kan gi gode råd og bistand i daglig drift, prosjekter og konflikter.

Dere bestemmer selv hva dere ønsker bistand til

Det er opp til dere om dere ønsker å benytte dere av tjenesten over lenger tid, eller til enkeltsaker. Ved å benytte vår rådgiver på langtidsbasis vil vi kunne delta på deres generalforsamlinger og styremøter. Vi følger opp at styret utfører sine oppgaver riktig, og tar hensyn til gjeldende lover og regelverk.

Dersom dere har et prosjekt på gang, kan vi også hentes inn til å gi gode råd og informasjon om hvordan prosjektet kan utføres på best mulig måte. Her henter vi også inn personell som kan bistå med teknisk kompetanse når det er nødvendig. Vi veileder dere gjennom hele prosjektet og bistår med alt fra budsjettering til å finne gode leverandører og avtaler. På denne måten sørger vi for at hele prosjektet kan utføres sømløst og effektivt. Med andre ord kan vår styrerådgivning skreddersys til å omfatte akkurat det dere har behov for rådgivning til.

Alle våre rådgivere besitter en faglig kompetanse og god erfaring i nettopp styreledelse av borettslag og sameier. Slik kan dere føle dere trygge på å få den rådgivningen dere trenger. Ta kontakt med oss for et uforpliktende tilbud, vi skreddersyr våre løsninger basert på deres behov og ønsker.

RELATERTE TJENESTER

Lukk X

Kontakt oss

Send en melding
mail icon Mail oss phone icon Ring oss