Kontakt oss

Rehabilitering & Restaurering

Rehabilitering og restaurering av borettslag og andre bygninger

Skal dere i gang med rehabilitering eller restaurering av bygg? Ta kontakt med oss i Sefbo for en totalløsning som dekker alle behov og områder. Med kun én kontaktperson å forholde dere til sikrer vi en strømlinjet tjeneste som sørger for alle nødvendigheter som krav, forskrifter, fagpersoner og tillatelser. Høy kvalitet, lang erfaring og kvalitetsløsninger – velg Sefbo til deres neste prosjekt.

Bygninger som kontorbygg, borettslag og lignende utsettes for mange mennesker hver eneste dag. De er derfor mer utsatt for slitasje enn for eksempel private boliger. Vårt norske klima hjelper heller ikke på, med skiftende vær og vind som over tid kan gjøre skader på bygninger.

Her i Sefbo tilbyr vi rehabilitering og restaurering av alle typer bygg og bygningsmasse. Vi er derfor det beste valget når dere skal finne noen som kan opprettholde bygningens gode fasade og tilstand. Ta kontakt med oss om dere trenger hjelp med rehabilitering og restaurering. Vi har kunnskapen og bemanningen som trengs for et strømlinjet og problemfritt prosjekt.

Ta kontakt med oss om dere trenger hjelp med rehabilitering og restaurering. Vi har kunnskapen og bemanningen som trengs for et strømlinjet og problemfritt prosjekt.

Ta kontakt med oss om dere trenger hjelp med rehabilitering og restaurering. Vi har kunnskapen og bemanningen som trengs for et strømlinjet og problemfritt prosjekt.

Hvorfor velge Sefbo til oppgaven?

Vi i Sefbo er totalleverandør av tjenester og tilbud for borettslag, sameier og næringsbygg. Vi kan derfor tilby alt det dere måtte ha behov for i deres borettslag eller sameie. Vi har lang erfaring med restaurering, vedlikehold og rehabilitering av alle typer bygninger. Vi kan derfor tilby et ekspertteam som kan bistå i alt fra A til Å i denne typen prosjekter.

For mange kan det være vanskelig å komme i gang med en slik jobb. Et borettslag eller bedrift består av mange personer, og det er derfor mange det skal tas hensyn til. Det kan også være vanskelig å koordinere, og det er svært tidskrevende å innhente tilbud fra forskjellige aktører som skal utføre arbeid på hvert sitt felt. Det er derfor vi i Sefbo har samlet alt på ett sted, sånn at alt skal gå så problemfritt og kostnadseffektivt som mulig.

Dere trenger kun å forholde dere til en enkelt tjenestetilbyder

Når dere velger Sefbo til deres rehabiliterings- eller restaureringsprosjekt får dere en egen kontaktperson. På denne måten trenger dere kun å forholde dere til én person til enhver tid. Våre prosjektledere tar også for seg alt fra søknader og dokumentasjon, til nødvendige materialer og fagpersoner. På den måten har dere samlet alt på ett sted, noe som fører til spart tid og en ro i magen om at alt blir gjort riktig, til rett tid.

Sefbo har selv en rekke profesjonelle håndverkere og eksperter på hver sine fagfelt i sitt team. Er det noe vi ikke har «in-house», har vi et stort nettverk og samarbeidspartnere vi har lang erfaring med og som alltid står klare til å bidra i våre prosjekter. Rørleggere, elektrikere, arkitekter, rådgivere, ingeniører og entreprenører.

Vi leverer en pakkeløsning av høy kvalitet og en profesjonell ekspertise uansett behov.

Hva er forskjellen på rehabilitering og restaurering?

Å rehabilitere en bygning handler om å rette opp forsømt vedlikehold eller oppdatere bygget til å tilfredsstille moderne krav og forskrifter. I et borettslag eller sameie vil det tidvis være behov for å utføre nødvendige oppdateringer slik at bygget er i en god og forskriftsmessig stand. Dersom vedlikeholdet har blitt forsømt over tid kan det også være behov for en mer omfattende rehabiliteringsjobb. En godt utført rehabilitering av bygget sørger for god vedlikeholdsøkonomi, høyere boligverdi og fornøyde beboere. Som kunde av Sefbo vil vi ikke bare utføre nødvendige rehabiliteringsoppdrag, men også passe på at boligselskapet har en fornuftig vedlikeholdsplan for byggene, og god økonomi til å håndtere uforutsette vedlikeholdsbehov.

Restaurering av bygg handler om å tilbakeføre bygget til en tidligere stand. Det kan være flere grunner til at dette er ønskelig eller nødvendig. Som regel snakker man om et gammelt bygg som er fredet eller vernet, og som har behov for å få utført arbeid for å bevare bygget. Disse oppdragene kan være spesielt utfordrende, men uansett hva slags behov dere har for deres bygg er vi i stand til å bistå med profesjonell rehabilitering og restaurering.

Å rehabilitere en bygning handler om å oppdatere bygget til mer moderne standard. I et borettslag eller sameie vil det tidvis være behov for å utføre nødvendige oppdateringer slik at bygget er i en god og forskriftsmessig stand.

Å rehabilitere en bygning handler om å oppdatere bygget til mer moderne standard. I et borettslag eller sameie vil det tidvis være behov for å utføre nødvendige oppdateringer slik at bygget er i en god og forskriftsmessig stand.

Hva slags rehabilitering og restaurering kan vi bistå med?

Som nevnt kan vi bistå med et stort spekter av tjenester og kunnskap. Det er derfor dere kan føle dere trygge når dere velger Sefbo til rehabilitering og restaurering av deres bygninger.

Mur- og betongrehabilitering

Mur- og betongrehabilitering er noe av det vanligste et borettslag står ovenfor når de kommer til oss. Er det en stor, gammel bygning som trenger et løft? Trenger dere hjelp til mindre prosjekter som rehabilitering eller restaurering av balkonger eller andre elementer på bygningen? Våre eksperter har høy kompetanse når det kommer til arbeid på mur og betong, og vil derfor levere et skreddersydd resultat uansett behov.

Vi holder oss kontinuerlig oppdatert på nye teknologier, materialer, systemer og løsninger innen mur og betong. Våre eksperter har fått grundig opplæring og kompetansekurs, og gjennom lang erfaring har vi opparbeidet oss kunnskapen som er nødvendig for en bærekraftig prosess for å kunne levere resultater av høy kvalitet som varer.

Antikvarisk rehabilitering

Utfordringen med mange gamle bygninger er at det kan være en lang og krevende prosess å få utført rehabilitering. Noen bygninger kan være vernet for å sikre kultur og arv, mens andre bygninger kan ha spesielle særpreg dere ønsker å bevare. Dette er noe vi i Sefbo har lang erfaring med, og vi besitter dermed også kunnskapen om hva som kreves for best mulig resultat.

I gamle bygninger kan det også være at visse oppgraderinger er nødvendig for å få godkjent rehabiliteringen. Våre eksperter og prosjektledere besitter en stor kunnskap og erfaring med krav og forskrifter som brannsikkerhet, isolasjon og utforminger når det kommer til å rehabilitere eldre og antikvariske bygninger. Vi sørger for tillatelser og jobber alltid tett med Riks- og Byantikvaren der det er nødvendig for at nettopp deres rehabiliteringsprosjekt blir utført korrekt og med en dyp respekt for bygningens opprinnelige stand og utseende.

Rehabilitering og restaurering med respekt for omgivelsene

Vi i Sefbo vet at rehabilitering- og restaureringsprosjekter kan være omfattende og belastende for både miljøet og personer som blir berørt. Våre prosjektledere sørger for å koordinere med beboere og relevante personer, og varsler de som kan bli berørt av bygningsarbeidet. Vi gjør også vårt ypperste for at alle skal bli minst mulig berørt av støy og det som følger med et slikt prosjekt.

I tillegg er vi opptatt av vårt rehabilitering- og restaureringsarbeid skal være så miljøvennlig og bærekraftig som mulig. Vi bruker derfor materialer og maskiner som er minst mulig belastende for omgivelsene, og holder oss oppdatert på nye og grønnere løsninger som vi tar i bruk. Vi har en fleksibel og omfattende utstyrs- og maskinpark, som gjør at vi på kort tid kan stille med nødvendig utstyr for oppgaven. Maskinparken er til enhver tid oppdatert med nye teknologier og bærekraftige løsninger som sikrer en skånsom rehabilitering og restaurering av den høyeste kvalitet.

Ta kontakt for befaring og et uforpliktende tilbud. Velg Sefbo for en totalløsning til deres neste prosjekt.

Lukk X

Kontakt oss

Send en melding
mail icon Mail oss phone icon Ring oss