Kontakt oss

Kontroll og service av brannslukningsapparater

Kostnadseffektiv kontroll og service av brannslukkere

For å kunne håndtere brannvern på best mulig måte for våre kunder, har vi utviklet en egen avdeling med spesialkompetanse på brannvern. Vi har både autorisert personell og eget verksted for kontroll og service på brannslukkingsapparat og brannslanger. Dette gjør at vi kan tilby våre kunder lovpålagt kontroll og service av brannslukkingsapparat til en svært god pris.

Med en kontroll- og serviceavtale hos oss vil vi til enhver tid sørge for at deres boligselskap tilfredsstiller gjeldende krav og forskrifter. Vi holder oversikt over alt brannvernsutstyr og passer på at lovpålagt kontroll og vedlikehold blir utført til rett tid. Som kunde av oss får dere også tilgang på digitale løsninger med ferdig oppsatt HMS-system som tilfredsstiller krav til dokumentasjon av HMS arbeid i borettslag og sameier.

Godkjent verksted og autoriserte serviceteknikere

Vårt personell innen brannvern er godkjent gjennom Rådet for Vedlikehold av Brannslukkemateriell iht. NS 3910 (norsk standard for kontroll og vedlikehold av håndslukkere) og NS-EN 671-3 (norsk standard for kontroll av slangetromler og brannslanger).

Vi har også et topp moderne verksted, inspisert og godkjent av RVB. Her har vi har alt av nødvendig utstyr for å utføre alle typer service, reparasjon og fylling av brannslukkingsapparater.

Se vårt selskap med godkjenning gjennom rvb.no

Krav til håndslukkere og brannslanger

Styret i et borettslag er ansvarlig for at alle boenheter er utstyrt med nødvendig varsling og slukkeutstyr. Som kunde av oss hjelper vi dere med å opprettholde dette ansvaret og sørger for at alt brannslukkingsutstyr tilfredsstiller gjeldende krav og forskrifter.

I henhold til forskrift om brannforebygging skal alle boliger og fritidseiendommer utstyres med minst ett av følgende slukkeutstyr som skal kunne brukes i alle rom:

 • Formfast brannslange med innvendig diameter på minst 10mm fast tilkoblet vannforsyningsnett
 • Pulverapparat på minst 6kg med ABC-pulver
 • Skum- eller vannapparat på minst 9 liter (A eller AB merking)
 • Skum- eller vannapparat på minst 6 liter med effektivitetsklasse på minst 21A (A eller AB merking)
 • Annet manuelt slukkeutstyr med tilsvarende slukkekapasitet
Våre godkjente serviceteknikere utfører kvalifisert kontroll og vedlikehold av brannvernsutstyr i deres boligselskap

Våre godkjente serviceteknikere utfører kvalifisert kontroll og vedlikehold av brannvernsutstyr i deres boligselskap

Kontroll og service av brannslukkere

Ansvaret for jevnlig kontroll og vedlikehold av autorisert personale ligger også på styret. Som deres partner innen brannvern sørger vi for at kontrollene blir utført av våre godkjente serviceteknikere iht. lovpålagte intervaller.

Kontroll av brannslukningsapparater

Brannslukningsapparater og brannslanger i fellesarealer skal kontrolleres av autorisert personale hvert år. Dette er fordi faren for ytre påkjenning og hærverk er større enn i en bolig. I boenhetene er minimumskravet at brannslukningsapparatene kontrolleres hvert femte år. Benyttes pulverapparater skal disse ha service/periodisk kontroll hvert 10. år. Skum- og vannapparater skal ha service/periodisk kontroll hvert 5. år.

Beboerne i borettslaget skal utføre egenkontroll av brannutstyret i boenhetene hvert kvartal. Ved siden av de lovpålagte kontrollene utfører også våre vaktmestere jevnlig overfladisk kontroll og inspeksjon av utstyr og varslingsanlegg i deres borettslag. Alle avvik, manglende eller defekt utstyr meldes fra til styret.

Hvordan utføres egenkontroll av brannslukkere?

Visuell kontroll av slukker er eier/brukers ansvar og består av følgende:

 • Er slukkeren plassert på «angitt sted» (Kjenner alle i husstanden til angitt sted?)
 • Er slokkeren lett tilgjengelig og godt synlig?
 • Er slokkerens bruksanvisning leselig? (Vender bruksanvisningen ut i rommet?)
 • Har slokkeren synlige skader?
 • Er trykket på det grønne feltet (gjelder slokkere med trykkindikator)
 • Er sikringssplinten intakt og plombert?
 • Er datoen for service/kontroll utgått? (se etikett)
 • Kontroller at det ikke er fremmedlegemer i utløpsdysen på slokkeren
 • Pulverslokkeren snus på hodet og holdes mot øret i 5-10 sek. Man skal da kunne høre/føle at pulveret er løst/flyktig.

Kvalifisert kontroll av godkjent personell

Dersom feil eller mangler oppdages skal slukkeren sendes inn til oss for kontroll/service. Kontrollen består av å kontrollere vekt av slokkemiddelet, test av trykkindikator, utvendig kontroll av korrosjon/skader, etiketter, betjeningsmekanismer, utløpedysen, pulverets flyktighet, slokkerens slange og plombering av slokkeren.

Service av brannslukningsapparater

Når vi utfører service, vil apparatene bli tømt for slukkemiddel. Vi foretar innvendig inspeksjon for å se etter skader eller korrosjon, samt trykksetting av drivgass og påfylling av slukkemiddel. Apparatet går deretter gjennom ny kontroll for å sikre at alt er i orden før det sendes tilbake.

Når vi har foretatt kontroll eller service av deres slukkere vil den være utstyrt med en kontroll- og serviceetikett. Denne inneholder tid for siste vedlikehold, hva som ble gjort, godkjenningsnummeret og signaturen til autorisert servicetekniker. Som en bekreftelse på at det har blitt utført service vil brannslukkeren også ha en halsring som ikke lar seg ta av eller på uten at man åpner slukkeren.

Fylling av brannslukningsapparat

Ikke alle brannslukningsapparater kan fylles på nytt. Noen apparater har hoder av plast/nylon og vil utvikle sprekker og lekkasjer over tid. Brannslukningsapparater med metallhode kan vedlikeholdes og fylles på igjen, noe som gjør at de varer i lang tid. For boligselskaper og andre som er ansvarlig for å skaffe tilveie et stort antall utstyr kan innkjøp av feil type brannslukkere være svært kostbart over tid. Vi hjelper dere med å skaffe tilveie gode løsninger til brannsikring og som samtidig er kostnadseffektive gjennom regelmessig service og vedlikehold.

Lukk X

Kontakt oss

Send en melding
mail icon Mail oss phone icon Ring oss