Kontakt oss

Rengjøring av takrenner

Jevnlig rens og vedlikehold av takrenner forebygger skader og lekkasjer

Rengjøring og vedlikehold av takrenner er en viktig oppgave i vedlikeholdsplanen vi utarbeider med våre kunder. Dette kan hindre både lekkasjer inn i vegger fra taket, og unngå at farlige istapper danner seg om vinteren. Med enkle rutiner og utstyr, så kan vi utføre rensing av takrenner veldig effektivt. Vi har lifter, stillaser og annet utstyr til disposisjon for at vi skal kunne utføre oppgaven raskt og effektivt uavhengig av størrelse på byggene. Sammen setter vi opp dette som et punkt i skjøtsels- og vedlikeholdsplanen vi utarbeider sammen med våre kunder, slik at dere kan være trygge på at oppgaven blir utført godt og regelmessig.

I løpet av et år kan det samle seg mye løv, barnåler, mose og annet avfall i takrenner på deres eiendom. Det er svært viktig for vedlikeholdsøkonomien at vannet har et fritt løp. Dårlige takrenner som lekker eller er tette kan forårsake store skader. Det er spesielt viktig å unngå fuktskader på bygningsmassen, da dette kan være svært kostbart. I tillegg kan tette takrenner samle opp vann som kan ødelegge takrennene når det fryser til på vinteren. Ikke minst kan tette takrenner forårsake istapper som kan medføre risiko for alvorlig skade for de som beveger seg rundt bygningen. Som deres leverandør av vaktmestertjenester vil vi bidra med å redusere faren for skade på bygninger og beboere. Vi sørger for at jobben utføres jevnlig i henhold til skjøtsels- og vedlikeholdsplanen vi utarbeider med dere. Vi kan stille med utstyr som gjør at vi kan utføre alle slags oppdrag innen rens og rengjøring av takrenner, raskt og effektivt.

Forebygging av tette takrenner og fuktskader

For å hindre at avløpsrørene tetter seg og skaper store merkostnader ved demontering og rensing, så er det er stor fordel å installere forebyggende utstyr. Dette kan også være en rimelig løsning for å forhindre mer kostbare skader. Det er vanlig å benytte seg av løvfangere, løvsiler, rister og filtere som som hindrer at løv eller annet avfall skylles ned i rørene i tungt regnvær. Da kan også rensing av takrenner utføres mye raskere i ettertid, noe som også betyr mindre kostnader. Mens vi renser deres takrenner kan vi også installere ønsket tilleggsutstyr samtidig.

Våre vaktmestere har god erfaring med vedlikehold av takrenner. Vi kan også bistå med en grundig gjennomgang av takrennenes funksjon, for å finne potensielle forbedringsområder.

Våre vaktmestere har god erfaring med vedlikehold av takrenner. Vi kan også bistå med en grundig gjennomgang av takrennenes funksjon, for å finne potensielle forbedringsområder.

Selv om takrennene er rene og fungerer godt kan det være greit å ta en gjennomgang av takrennefunksjonen nå og da. Vi kan bistå med en grundig gjennomgang av takrennenes funksjon, for å finne potensielle forbedringsområder. Hvordan er bakken eller jorda der vannet renner ut? Er det god nok drenering for å få alt vannet unna? Kan det være lurt å styre vannet andre steder eller øke spredningen? Det være hensiktsmessig å installere forlengede utløp, avledningsslanger eller regnvannspredere for å forhindra skader på grunnmur eller kjeller. Vi gjør en grundig vurdering og melder tilbake til styret hva som trengs for å forebygge skade på bygningsmassen.

Jevnlig vedlikehold og reparasjon av takrenner

Enten det gjelder takrenner av stål eller av plast, så skal vi sørge for at du får godt vedlikehold av dine takrenner. Metall kan fort ruste og sprekke om de ikke får jevnlig vedlikehold. Plast kan også sprekke opp og ødelegges på grunn av hardføre vintre. Spesielt om det danner seg tung is og istapper om vinteren som ødelegger renner og rør. For at dette ikke skal skje, så er det viktig at vi både renser og fjerner elementer som blokkerer at vannet renner bort slik det skal. Dette er også viktig for å ikke få setningsskader eller lekkasjer inn i bygget på grunn av dårlig vedlikeholdte takrenner. I tillegg fjerner vi deler av renner og rør som ikke er brukbare lengre. Disse erstatter vi ved behov. Lakkering og primer er også viktig for å beskytte takrenner, forhindre rust og sørge for lang levetid.

Snakk med oss om rengjøring og vedlikehold av deres takrenner. Vi har lang erfaring og alt av utstyr som skal til for å utføre jobben raskt og effektivt.

Våre vaktmestere kan vedlikehold av takrenner og vet nøyaktig hva som skal til for å opprettholde en god funksjon på utstyret dere har i dag. Vi hjelper dere med alle deres behov som rens, vedlikehold, fjerning av is, reparere lekkasjer, og utskifting av gamle deler. I noen tilfeller kan det også være behov for å skifte ut hele anlegget. Vi kan også gjøre denne jobben for dere. Vi bistår med hele prosjektet fra A til Å.

RELATERTE TJENESTER

Lukk X

Kontakt oss

Send en melding
mail icon Mail oss phone icon Ring oss