Kontakt oss

Dugnadstjenester

Vi hjelper dere med organisering og gjennomføring av dugnad

Det kan være mange små og store oppdrag som borettslaget vil utføre selv med dugnader i løpet av året. Dette kan være en fin måte å spare penger i felleskassa på om alle beboere er villige til å bidra. Men hvordan skal det organiseres? Hvilke oppgaver kan gjøres og hvordan får du med beboerne? Hvem skal stå for innkjøp/leie av arbeidsverktøy og avfallshåndtering? Våre vaktmestere kan bistå med organisering av hele dugnaden. Vi sørger for å invitere alle beboerne og henger oppslag i oppgangene med praktisk informasjon og deltakerlister. På selve dagen bistår vi med informasjon om avfallstasjoner, og bortkjøring av spesialavfall mm. Vi kan organisere alt for dere, slik at det eneste dere trenger å gjøre er å møte opp på dugnad.

Det er mange gode grunner til å organisere en dugnad i deres borettslag eller sameie. Ikke bare kan det bidra til å redusere kostnadene til vedlikehold, men det er også en fin måte å treffe andre beboere og naboer på. Ikke minst skaper det eierskap til borettslaget. Når alle har bidratt til å få det fint kan det hende man tenker seg om før man slenger fra seg søppel og sneiper, eller unngår å plukke opp avføring etter kjæledyr. Fellesområdene i et borettslag eller sameie skal være til glede for alle, og en dugnad gjør at folk bryr seg, og tar vare på nærmiljøet.

Organisering og planlegging er viktig for en effektiv dugnad

Med god planlegging og struktur på dugnaden vil det bli mye lettere å gjennomføre. Organisering og planlegging er nesten halve jobben. Det er mye som skal være på plass på forhånd, og det er viktig at beboerne har  god motivasjon og ønske om å delta i fellesskapet. Vi vet hva som skal til for å organisere en effektiv og hyggelig dugnad for beboerne.

Hvordan få med beboerne?

Folk kan ha forskjellig motivasjon for å delta eller ikke. Det kan være lurt å prøve å organisere dugnaden slik at man kan vekke interessen til alle beboerne. Noen beboere har allerede et dypt eierskap til borettslaget. Andre motiveres av det sosiale. Disse er som oftest de letteste å få med på dugnad. Noen kan være nye i nabolaget og har ønske om å bli kjent. Vi kan organsiere arbeidet slik at man setter opp oppgaver for både større og mindre arbeidslag. På deltakerlistene kan man føre seg opp på oppgaver og grupper hvor man har ønske og mulighet til å bidra. Kanskje man har spesielle kunnskaper og egenskaper som man kan bidra med. Det kan også være lurt å velge oppgaver til dugnaden som gir synlige resultater på kort sikt, slik at man tydelig ser at dugnaden har en effekt.

En hyggelig dugnadslunsj med grilling kan være en god motivasjon for mange. Det kan være lurt å sørge for at barna også får en hyggelig dag, hvor de også kan bistå med enkle arbeidsoppgaver. Man kan organisere en ryddekonkurranse eller lignende, slik at man kan både bidra og ha det gøy samtidig.

En hyggelig dugnadslunsj med grilling kan være en god motivasjon for mange.

En hyggelig dugnadslunsj med grilling kan være en god motivasjon for mange.

Det å ha mulighet til å kvitte seg med avfall og ting man ikke trenger kan også være en grunn til å stille opp. Vi sørger for å ha avfallsstasjoner for all slags avfall. Man kan også sette opp et byttetorg med funkjsonelle gjenstander og ting man ikke trenger lenger.

For å sørge for at alle har god motivasjon til å bli med er økonomisk belønning et alternativ. Det er ikke alltid nok for alle å få vite at innsatsen er mye verdt og verdsettes av alle beboerne. Borettslag og sameier kan sette opp felleskostnader med innlagte kostnader for tjenester til vedlikehold av fellesarealene. Deltakere som bistår under dugnaden kan deretter få en reduksjon som følge av utgiftene boligselskapet sparer på jobben. Dette bør fastsettes på forhånd gjennom vedtak i generalforsamlingen eller årsmøte.

Hvordan kan vi bistå med organiseringen av dugnaden?

Vi har god erfaring i å organisere dugnader i borettslag og sameier. Som deres leverandør av drift og vaktmestertjenester har vi også god oversikt over hva som trengs, og kan gjøres av beboerne selv. Vi har klart informasjonsskriv og digitale løsninger for å sende ut informasjon og varsling til beboerne i forkant. Sammen med dere vil vi sørge for at dugnadsopplevelsen blir god for alle beboerne og barna i nabolaget.

  • Vi kan sørge for å sende ut invitasjoner til alle beboerne i god tid, både digitalt og gjennom oppslag i oppganger og fellesområder.
  • Vi setter opp punkter til arbeidslister på forhånd, slik at man vet hva som bør være gjort ila. dagen.
  • Deltakere kan på forhånd melde fra om hva de har mulighet til å bidra med på deltakerlistene.
  • Vi sørger for innkjøp av alt nødvendig utstyr, som arbeidsklær og arbeidsutstyr.
  • Vi sørger for å leie inn avfallscontainer eller komprimeringsbil og organiserer avfallstasjoner for alle typer avfall, med informasjon og veiledning til kildesortering.
  • Vi kan også bistå på selve dagen med bruk av feiebil og løvblåsere eller lignende.

Ta kontakt med oss dersom dere har spørsmål eller ønsker knyttet til organiseringen av deres dugnad.

Innkjøp og utleie av utstyr til dugnaden

Gjennom Sefbo så kan dere gå til innkjøp av forskjellige dugnadspakker som inneholder alt dere trenger til en effektiv dugnad. Vi setter opp dugnadspakker basert på hvilke typer arbeidsoppgaver man har planer om å utføre, størrelsen på oppgavene og antall personer som skal utføre jobben.

En dugnadspakke inneholder f.eks hansker, munnbind eller andre type sanitærutstyr som beboere trenger for å behandle forskjellige typer avfall. Er det snakk om vedlikehold av hageanlegg, så får dere også med hageutstyr som raker, spader og river. Dere får også med plantejord og gjødsel om dere skal plante nye trær og blomster. Alt dere trenger til dugnaden kan kjøpes som en del av en pakke, eller separat dersom dere allerede har mye av utstyret fra tidligere.

RELATERTE TJENESTER

Lukk X

Kontakt oss

Send en melding
mail icon Mail oss phone icon Ring oss